Mous serviceabonnementen

Mous Pompenbouw BV levert meer dan alleen de hardware voor gemalen. Steeds meer komt de nadruk te liggen op de managementfacetten van complexe riolerings- en afwateringssystemen.

 

 

Met het oog op kostenreductie en milieubescherming is een efficiënte en effectieve wijze van beheer en management van de (afval)waterstromen onontbeerlijk geworden. Immers, rioleringsstelsels zijn steeds omvangrijker geworden nu meer en meer buitengebieden van riolering voorzien worden. Lozingen op het oppervlaktewater door overstorten kunnen bovendien belangrijke milieuschade veroorzaken.

 

Om op een technisch en economisch verantwoorde wijze aan de in kwantitatieve en kwalitatieve zin voortdurend toenemende druk tegemoet te kunnen blijven komen introduceert Mous Pompenbouw thans een 6-tal abonnementsvormen voor ondersteuning op het gebied van waterbeheer en management, de 'MOUS service-abonnementen'.