Mous Pompenbouw KOMO gecertificeerd

Mous Pompenbouw BV is al sinds vele jaren gecertificeerd geweest als waarborginstallateur, een kwaliteitssysteemcertificaat dat de opdrachtgever en de nutsbedrijven de zekerheid bood dat de geleverde installaties veilig zijn en voldoen aan de daarvoor geldende eisen en aansluitvoorwaarden.

 

 

De waarborgregeling werd destijds in het leven geroepen door de overkoepelende organisatie van nutsbedrijven VEEN (in samenwerking met UNETO, WEVIN, VEGIN en VNI) met als doel om een kwaliteitssysteemcertificaat in het leven te roepen waarmee installatiebedrijven aan konden tonen dat de door hen geleverde installaties aan alle eisen zouden voldoen zonder dat elke installatie door het nutsbedrijf geïnspecteerd hoefde te worden.

 

Welnu, met ingang van 1 januari 2004 is deze systematiek van waarborginstallateurs opgehouden te bestaan en is het vervangen door een nieuwe vorm van kwaliteitssysteemcertificering voor installatiebedrijven, de "KOMO-INSTAL procescertificering voor het installeren van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties".

 

Deze verandering is mede ingegeven door de liberalisering van de energiemarkten, waarmee de nutsbedrijven veel van hun controlerende taken hebben verloren. Daarmee is de bodem uit het waarborgsysteem komen te vallen en is een nieuwe opzet voor de kwaliteitsborging bij installatiebedrijven noodzakelijk geworden.

 

KOMO-INSTAL is de beste manier om aan te tonen dat de installaties aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. Zo hoeft niet elke installatie apart gekeurd te worden en dat scheelt veel werk en kosten.

Mous Pompenbouw heeft het einde van het waarborgsysteem niet afgewacht en is sinds 1 oktober 2003 door de KEMA gecertificeerd als KOMO-INSTAL bedrijf.