Oplevering drukriolering Ede fase 4.1

Op 6 september jl. is fase 4.1 van het drukrio-leringsproject Ede opgeleverd. Daarmee is weer een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van dit omvangrijke rioleringsplan. 

(A.J. Mous, projectleider)


De gemeente Ede levert momenteel een inspanning van formaat om het hele buitengebied op de (druk)riolering te krijgen. Dit ter bescherming van het milieu en het verhogen van het woongenot.  

projectfasen buitengebied Ede

Eind dit jaar moet de afrondig van het project zijn beslag krijgen.

 

Mous van de partij

Ook Mous Pompenbouw participeert in de uitrol van dit rioleringsproject als leverancier van de drukriolerings-gemalen. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met de civieltechnische aannemer Van der Horst Weg- en waterbouw BV uit Varik en medewerkers van het Projectbureau Aanleg Riolering Buitengebied van de gemeente Ede, in het bijzonder dhr. T. Kolijn (projectleider) en dhr. M. Schuerink (toezichthouder).

 

de heren Kolijn (r) en Schuerink

 

Het project in cijfers

Enkele cijfers om een indruk van de omvang van het project te geven:

 

- totaal aantal te realiseren aansluitingen: 2250

- totale investering: ca. 22 miljoen Euro

 

fase 4.1

 

- 228 drukrioleringsgemalen

- 45 km perleiding

- looptijd: 15-06-2005 tot 06-09-2006.

 

 

de gemalen zijn zoveel mogelijk 'landelijk' geplaatst

  

Vervolgtraject

Inmiddels zijn we al weer bezig met de realisatie van fase 5. De afronding hiervan wordt medio november verwacht.

 

Enkele cijfers m.b.t. fase 5:

 

- 208 drukrioleringsgemalen

- 3 tussengemalen.

 

(fotomateriaal uit eigen collectie; kaartje ontleend aan nieuwsbrief "De Buitenronde" nr.1 van de gemeente Ede)