Feestelijke opening derde aquaductproject

Na de openstelling van het IE-aquaduct in Woudsend en het Galamadammen-aquaduct in Koudum was het op vrijdag 23 november jongstleden de beurt aan het Jeltesloot-aquaduct in Hommerts. Met het openen van het aquaduct komt er voor het weg en waterverkeer een einde aan de lange wachttijden voor de Jelteslootbrug.

   

 

Mous Pompenbouw, installateur van de pompen in het aquaduct ziet deze opdracht als een ervaring die men niet had willen missen. In opdracht van Croon Elektrotechniek installeerde en fabriceerde Mous Pompenbouw de pompinstallaties en besturingskasten voor het aquaduct. In het Jeltesloot-aquaduct wordt net als in het Galamadammen-aquaduct met een first flushpomp de eerste verontreiniging via een lamellenafscheider op het oppervlaktewater gepompt. Vervolgens treden twee van de drie geïnstalleerde  hoofdpompen met een totale capaciteit  van 260 m3/uur in werking.

  

 

Doordat het regenwater van het wegdek opgevangen moet worden zijn de waterkelders onder het wegdek gebouwd. Hierdoor zitten de pompinstallaties op een diepte van ongeveer 13 meter onder het maaiveld. Het te bemalen oppervlak is met 9437 m2 veel groter dan bij het Galamadammen-aquaduct. Momenteel is de pompinstallatie aangesloten op het telemetriesysteem MMB van Mous Pompenbouw. De Provinsje Fryslân beraadt zich nog over een definitief systeem.

 

bron luchtfoto:

http://www.aquaducten.nl