Mous OnderhoudsManagementSysteem

 

Voor gemeenten is onderhoudsmanagement van groot belang. Door het goed plannen van onderhoud kan de levensduur van kostbare installaties, zoals rioolgemalen, verlengd worden en komen storingen minder voor.

 

 

Met het Mous-OMS wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld de kosten, werkzaamheden en het te verwachten onderhoud per locatie inzichtelijk te maken.

 

 

  

 

 Kenmerken van Mous-OMS

 

 • Planmatig onderhoud aan objecten maakt onderhoud en storingen beheersbaar.
 • Alle informatie betreffende het onderhoud aan installaties kan digitaal gearchiveerd worden zoals foto’s, werkbonnen, materiaalverbruik, urenregistratie en inspectierapporten.
 • In combinatie met Mous Aquaweb worden storingen door middel van alarmering direct doorgegeven aan de dienstdoende medewerker.
 • Door rapportages samen te stellen kan toekomstig onderhoud worden ingepland en is het eenvoudig om de budgettering voor de komende jaren op te stellen.
 • In combinatie met de GIS-viewer van Mous Aquaweb worden alle installaties in kaart gebracht en krijgt u inzicht in de status van het rioolstelsel.
 • Via het logboek is alle historische informatie per object zichtbaar.
 • Mous-OMS is een internetapplicatie. Gebruikers loggen in op een beveiligde website en kunnen voor verschillende objecten een onderhouds- of storingsbezoek invoeren. Planmatig onderhoud aan objecten maakt onderhoud en storingen beheersbaar.

 


 

GIS-viewer


 

 

Hoe werkt Mous-OMS

 

 • De gegevens van de installatie worden, eventueel op basis van een 0-meting, ingevoerd. Ook kunnen gegevens van inspectierapporten (excel-bestanden) ingelezen worden. Daarnaast is het mogelijk om de informatie uit andere rioolbeheerspakketen zoals dgDialog te ontsluiten.
 • Vervolgens kunnen onderhouds-, storings- en/of controlebezoeken worden ingevoerd. Hierbij is het mogelijk om ook de urenregistratie, de kilometerregistratie en het materiaalgebruik bij te houden. Foto’s, perceelaansluitkaarten, schema’s, tekeningen van het object of andere bestanden kunnen ook worden toegevoegd.
 • De gegevens kunnen via het onderdeel rapportage inzichtelijk worden gemaakt. De gebruiker kan standaard rapporten uitdraaien, maar ook zelf rapporten definiëren. Door een rapportage te maken van bijvoorbeeld de status van het object of de installatie, is het mogelijk om toekomstig onderhoud in te plannen.

 

 

Geïntegreerd of stand-alone? 

 

Het Mous-OMS kan uitstekend gecombineerd worden met Mous Aquaweb waarmee de installaties gemonitord, beheerd en bestuurd worden. Daarnaast is het echter ook mogelijk om het systeem stand-alone in te zetten.

 


 

 

investeringsrapportages


 

 

Toepassingen Mous-OMS

 

Mous-OMS is een administratief systeem dat als operationele ondersteuning van het beheer en onderhoud van het gehele rioolstelsel ingezet wordt:

 • rioolgemalen (1 en 2-pomps)
 • drukriolering
 • bergbezinkvoorzieningen
 • overstorten
 • iba’s, etc. 

 

 

Geïnteresseerd?

Bekijk de demo of neem contact op met onze verkoopafdeling om meer van de 'ins en outs' van ons nieuwe product te weten te komen.

 

 

 Mous OMS brochure