Geslaagde Storingsreductie in Almere

De aanbesteding van de gemeente Almere voor het onderhoud aan het gemalenstelsel pakte voor Mous Pompenbouw goed uit. Onder meerdere inschrijvers wist Mous met de laagste prijs de opdracht binnen te halen. Het storingspercentage in de groeistad bleek hoog opgelopen. In een jaar tijd heeft Mous flinke vorderingen gemaakt en is het aantal storingen met ruim 50% teruggedrongen.

 

Gemalen in Almere

 • 18 drooggemalen
 • 48 drukgemalen
 • 104 rioolgemalen DWA
 • 6 rioolgemalen DWA/RWA (gescheiden)
 • 10 suppletiegemalen
 • 89 tunnelgemalen
 • 1 vijzelgemaal

 

Onderhoud en advisering

Mous vervult bij het project in Almere naast onderhoud ook adviestaken. Behalve het oplossen van problemen worden ook de oorzaken aangepakt. Wat is de achterkant van het hoge storingspercentage? Hoe kunnen we het aantal storingen in de toekomst terugdringen? Onze adviezen betreffen onderwerpen als:

 • andere pompkeuzes
 • vervanging van het leidingwerk
 • intensivering van het reinigingsschema
 • jaarlijkse inspectie
 • advies over renovatie

 

De externe adviseur van de gemeente toonde zich in zijn rapportage zeer positief over de inzet van Mous Pompenbouw. Het project loopt in 2010 nog door.

 

VRAGEN OVER ONDERHOUD & ADVISERING?

Neem contact op met Rob Konter, (0514) 60 89 00.