Afvalwaterzuivering De Stainkoeln Groningen

Afvalwaterzuivering De Stainkoeln Groningen

 

Mous Pompenbouw is in samenwerking met Spie Construction Services druk in de weer met de vernieuwing van het oude PLC-netwerk van Afvalverwerking StainkoelnB.V in Groningen. Mous-projectleider Auke van der Meer (32) over de toepassing van het signaleringssysteem Radius Pro in de praktijk.

 

Stortplaats

De Stainkoeln (ooit: De naam van de de villa van de directeur van de toenmalige steengroeve.) aan de Winschoterweg in Groningen is sinds het begin van de jaren ’80 in gebruik als afvalstortplaats.

Dit resulteert in 2 met grond afgedekte afvalbergen waarin het gestorte afval met een waterdichte  folie, als een “loempia” is ingepakt

In de periode dat er gestort wordt loopt regenwater door het afval en raakt vervuild.

Een waterdichte folie onder het afval voorkomt dat het vuile “percolaatwater” in de bodem terecht komt. Een systeem van drainagebuizen onder het afval voert het percolaatwater af naar de diverse pompputten. Daarnaast is er een beheerssysteem voor oppervlakte water en het uit het afval vrijkomende stortgas.

 

Percolaatwater

Het percolaatwater van stainkoeln wordt met 16 pompgemalen uit de stortplaats gepompt naar een bufferbassin. Daarnaast wordt water van een oude stortplaats en de vergistinginstallatie  aan de andere zijde van het Winschoterdiep met een gemaal ook naar dit bufferbassin gepompt. Vanuit het bufferbassin wordt het water naar de eigen waterzuiveringinstallatie gepompt.

 

Oppervlakte water

Naast het percolaatwater wordt ook het water in de sloten rondom het terrrein bemalen met 2 pompgemalen.

 

Stortgas

Uit het gestorte afval komt ook een geringe hoeveelheid stortgas vrij. Het gas wordt grotendeels gebruikt voor het opwekken van electriciteit en verwarmen van water voor de zuivering. Het restant wordt verbrand in 2 stortgasfakkelinstallaties.

 

Het oude PLC-netwerk dat de besturing van het afvalwater, het oppervlakte water en  het stortgas regelde, bleek verouderd en kwetsbaar voor blikseminslag. ‘Wij zijn nu bezig de eerste gemalen op Mous Radius Pro aan te sluiten,’ vervolgt Auke. ‘Op twee putten na is het systeem inmiddels functioneel.’ Het systeem maakt gebruik van een nieuwe, licentievrije draadloze communicatietechniek volgens het Mesh-netwerkprincipe.

Via Mous aquaweb kan de data door de operator van de Stainkoeln worden uitgelezen en kunnen de verschillende systemen worden bediend.

 

 

Uitdaging

De integratie van Radius Pro in verschillende bestaande / werkende systemen is een uitdaging voor alle betrokken partijen. ‘De testopstelling bleek al prima te functioneren’, aldus Auke. ‘Door de koppeling via Radius Pro worden de beheersmogelijkheden van de stelsels en verschillende beheers systemen  als geheel sterk verbeterd.’ De koppeling met internet , Mous Aquaweb, stelt beheerders / operators in staat vanaf elke computer in te loggen en inzage te hebben in de werking van installaties.