Continuïteitsverklaring KPN vaste verbindingen

Vorig jaar gaf KPN een continuïteitsverklaring  uit. Hierin wordt duidelijk hoelang KPN de Analoge vaste verbindingen nog ondersteund.

 

Mous Pompenbouw heeft in haar productenrange meerdere beheersystemen die gekoppeld zijn aan deze lijnen. Wilt u weten of de stappen van KPN gevolgen hebben voor u, leest u dan de continuïteitsverklaring.