Neerslagdata op basis van Radar

De Gelderse gemeente Overbetuwe neemt een voorsprong op de toekomst met een bijzondere primeur in de waterwereld. Dankzij een unieke samenwerking van de gemeente, Mous Pompenbouw, meteorologiebedrijf MeteoVista en softwareontwikkelaar I-Real is actuele hydrologische informatie nu zichtbaar te maken in Mous Aquaweb. Mous In Bedrijf sprak met enkele betrokkenen.

 

‘De samenwerking vloeide voort uit een grotere opdracht die de gemeente Overbetuwe ons in maart 2010 verstrekte met het doel alle locaties in het stelsel via telemetrie te ontsluiten,’ vertelt Mous-projectleider Jacob Groeneveld. ‘In de zomer was het systeem technisch in de lucht en kwam de vraag op of het mogelijk zou zijn betrouwbare neerslagdata in Aquaweb te integreren. Het vergelijken van kwalitatieve data in verschillende systemen was lastig en maakte de vraag tot een uitdaging die we samen met de gemeente graag aangingen.’

 

Neerslagpatronen

Ronald van de Sandt, rioolbeheerder in Overbetuwe, was van meet af aan betrokken bij het project en ziet grote voordelen voor zijn beheertaken. ‘We vroegen partijen in feite om hun specifieke expertise in te brengen en theorie en praktijk samen te voegen.’ Ook in zijn gemeente heeft Van de Sandt te maken met de gevolgen van de klimaatverandering die onder meer tot uiting komen in veranderende neerslagpatronen. ‘We krijgen steeds meer te maken met stortbuien: korte, maar heftige neerslag. Daarop volgen vragen: hoeveel water valt er? Accepteren we water op straat? En zo ja, hoeveel mag dat dan zijn? Kunnen we erop anticiperen met wat er nu aan techniek beschikbaar is?’

 

Nauwkeurigheid

Van de Sandt zocht contact met weerbedrijf MeteoVista en legde de vraag voor of het technisch mogelijk was neerslagdata te leveren, representatief voor het afvoergebied waar een specifiek gemaal draait. ‘De locatie-eisen zijn soms lastig. Bij het plaatsen van regenmeters kunnen omgevingsfactoren de metingen beïnvloeden.’ In de pilotfase ontwikkelde MeteoVista een aanpak om haar radarmetingen die nog niet nauwkeurig genoeg bleken, te corrigeren op specifieke bemalingsgebieden. ‘De neerslagdata worden gecorrigeerd door de resultaten te vergelijken met grondwaarnemingen die afkomstig zijn van ruim 200 meteostations in ons land,’ licht Jitske Roos, commercieel manager van MeteoVista toe. ‘Dit resulteert in betrouwbare, locatiespecifieke neerslaginformatie waarop de beheerder vanuit het systeem zijn beleid kan afstemmen.’ De gemeente verkiest nauwkeurigheid boven snelheid. ‘De gecorrigeerde data komen een etmaal later beschikbaar in Aquaweb’, licht Groeneveld toe. ‘Eenmaal gedefinieerd in Aquaweb zijn de neerslagdata in bemalingsgebieden bij opening van grafieken direct te raadplegen.’