schenking Ronald MC Donald stichting en de KWF Kankerbestrijding

Directeur Hidde Kriele besloot in 2009 het jaarlijkse budget voor een eindejaarsattentie aan relaties een ideële bestemming te geven. Het besluit bleef niet onopgemerkt. ‘We kregen zeer positieve reacties op onze actie,’ vertelt Kriele. ‘Onze relaties delen het gevoel dat de keuze voor een flesje wijn of een lederen jaaragenda dan wel een donatie aan goede doelen een eenvoudige is: het laatste’.

 

Met de actie wil de onderneming blijk geven haar maatschappelijk verantwoordelijkheid serieus te nemen. ‘Oog voor de mensen en de wereld om ons heen, dichtbij of veraf, is iets wat wij ook binnen onze organisatie bij onze medewerkers stimuleren. Wij zijn immers ook een onderdeel van diezelfde wereld.’ Dit jaar gaan donaties naar twee actieve organisaties die opkomen voor het zieke kind en zijn of haar familie en mensen met kanker. ‘Situaties die ons allemaal kunnen overkomen of die we misschien al kennen. Net als vorig jaar vertrouw ik er volledig op dat onze relaties zich kunnen vinden in deze keuze,’ besluit Kriele.

Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie. KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

 

www.ronaldmcdonaldhuisfriesland.nl

 

http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/Pages/Home.aspx