Mous voegt MMB-WEB toe aan haar telemetrieproducten

 

MMB WEB is het nieuwste telemetrieproduct van Mous Waterbeheer en wordt toegevoegd aan het productscala, Mous Aquaweb, Radius Pro en Mous-OMS.

 

MMB-WEB is een zogenoemde SaaS-applicatie. Deze afkorting staat voor Software as a Service, de nieuwste vorm van online dienstverlening. De bestaande hoofdpost wordt daarmee opgeheven en vervangen door een webapplicatie die via internet 24/7 en overal beschikbaar is.

 

De mogelijkheden van MMB-WEB zijn zo veel mogelijk afgestemd op MMB. De hardware in de rioolgemalen zal in bijna alle gevallen gehandhaafd kunnen worden.

 

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak over MMB-WEB kunt u contact opnemen met Jacob Groeneveld of Hidde Kriele via het telefoonnummer (0514) 60 89 00

 

 

 

Mous Aquaweb

Vijf jaar na de introductie van Mous Aquaweb draait het telemetriesysteem nog steeds op volle toeren. Inmiddels zijn er ruim 40 gemeentes aangesloten bij Mous Aquaweb.

 

De ontwikkeling van Mous Aquaweb is een continu proces, onlangs is Mous Aquaweb 5.2 uitgebracht. In deze versie zijn nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd in de onderstaande onderdelen:

 

- Aanpassing primaire validatie
- Aanvullende rapportages
- Beveiliging
- Performance verbeteringen
- Nieuwe importmogelijkheden
- OMS

 

Wilt u meer informatie over Mous Aquaweb dan kunt u contact opnemen met Jacob Groeneveld op telefoonnummer (0514) 608902.