Feestelijke opening gemaal Oostsingel in Bunschoten

In opdracht van Waterschap Vallei & Veluwe, onder directievoering van Tauw BV uit Deventer, is Mous Waterbeheer betrokken bij het renoveren van het Opvoergemaal Oostsingel in Bunschoten. Het gemaal dient voor de doorspoeling van het stedelijk gebied van Bunschoten-Spakenburg. De bemalingsinstallatie dateert uit 1993 en bestaat uit 2 onderwaterpompen met een gezamenlijke capaciteit van 6 m3/min. Het gemaal zorgt voor voldoende en schoon water in het stedelijk gebeid van Bunschoten-Spakenburg.

 

Het waterschap liet het opvoergemaal renoveren waardoor de doorspoeling van het

watersysteem verbeterde en het functioneren ervan betrouwbaarder zou worden. De capaciteit van het gemaal is vergroot, er is een laagbouw krooshekreiniger gekomen en er is rekening

gehouden met stedenbouwkundige inpassing.

 

Op 18 maart jongstleden werd het gemaal feestelijk geopend door kinderen van Basisschool de Ark en algemeen bestuurslid mevrouw Evelien Blom. Omroep Spakenburg besteedde in haar uitzending aandacht aan de opening.

 

Youtube – Feestelijke opening gemaal Oostsingel Bunschoten