Jaarlijks onderhoud aan gemalen

 

Op jaarbasis onderhoudt het KIWA-gecertificeerde Mous Pompsupport voor ca. 300 klanten ruim 16.000 installaties. Het gaat hierbij vaak om all-in overeenkomsten voor onderhoud, storingsoplossingen en optimalisatie van installaties. Projectcoördinator Hendrik Ottema vertelt wat er zoal komt kijken bij de uitvoering van een all-in onderhoudscontract.

 

Werkplan

‘Dagelijks zijn ca. 17 monteurs van Mous Pompsupport ergens in het land druk met onderhoudswerkzaamheden aan rioolgemalen, minigemalen, poldergemalen, tunnelgemalen en drukrioleringen,’ aldus Ottema. Hij is al ruim 12 jaar actief voor Mous en zag de waterwereld met de ontwikkeling van de technologie veranderen. ‘Onze senior-monteurs beschikken allen over het certificaat kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen, een aantal van hen is gecertificeerd inspecteur laagspanning.’ Na gunning van een all-in onderhoudscontract is een contractmanager eindverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de overeenkomst. ‘Het Werkplan vormt de legger van alle onderhoudswerkzaamheden,’ legt Ottema uit. ‘Het omvat beschrijvingen van de procedures, ook in tijd, bij preventief en correctief onderhoud of bij storingen. Bij dit alles houden we rekening met normen voor klantvriendelijk werken, zoals informatie aan omwonenden of wegsignalering, en kernwaarden rond duurzaamheid.’

 

Oplossingen

Storingen worden 24/7 opgelost na melding vanuit het beheersysteem/TIC van de opdrachtgever. Ottema: ‘We zijn thuis in systemen als Glomasys, OMS en SAM/SPA, terwijl ook onze eigen beheersystemen Aquaweb en Mous-OMS voldoen aan de BRL-K14020/01-norm.’ In de loop der jaren heeft Mous Pompsupport een grote voorraad reserveonderdelen en -pompen aangelegd van gangbare merken als Flygt, ABS, Grundfoss, Homa en Emotron/Danfoss. ‘Het moet dus wel heel gek lopen als onze telemetriespecialisten een probleem niet kunnen oplossen,’ betoogt Ottema.

 

Rapportage

Maandelijks overlegt de contractmanager de projectvoortgang, storingsmeldingen, geboden oplossingen of reparaties in een rapportage aan de opdrachtgever. ‘Eventuele veiligheids- en/of gezondheidsincidenten maken deel uit van deze rapportage,’ voegt Ottema toe. ‘Bijsturing of aanpassing van de afspraken is dus altijd mogelijk.’ Voorafgaand aan alle preventief onderhoud worden gemalen en objecten gereinigd met behulp van een kolkenzuiger. ‘Dit waarborgt dat alle onderhoud start aan een ‘schoon’ gemaal,’ aldus Ottema.

 

Vragen over de dienstverlening van Mous Pompsupport?

Neem contact op met Hendrik Ottema

E h.ottema@mouspompsupport.nl

M 06–5378 7978

T (0514) 60 89 00