Mous Energy Drive: direct zicht op energiebesparing

Mous Waterbeheer introduceert een innovatieve frequentieregelaar die een zuiniger energieverbruik binnen rioolstelsels bewerkstelligt. Een intelligente combinatie van hoogwaardige technologie en slimme software. “De Mous Energy Drive onderscheidt zich van andere energiebesparende initiatieven doordat de realiseerbare besparing vooraf inzichtelijk is te maken en achteraf meetbaar is,” vertelt projectmanager Dick Barelds.

 

Ideale curve

“Als beheerder streef je ernaar de pompen in een stelsel in de ideale curve te laten functioneren,” aldus Barelds. Helaas is het effect van keuzes voor verbetermaatregelen die het watermanagement moeten verduurzamen, in veel gevallen moeilijk meetbaar. “Vaak is onduidelijk waar de besparing precies is behaald. Met die ervaring zijn we in een brede werkgroep aan de slag gegaan. Het resultaat is de Mous Energy Drive, die het verbruik van energie van gemalen in een stelsel optimaliseert en de realiseerbare besparing bovendien inzichtelijk maakt.”

 

Nauwkeurige informatie

Steeds meer gemeenten en waterschappen vormen meetnetten om hun beheertaken en informatie over het functioneren van het systeem beter inzichtelijk te maken. Debietmetingen spelen hierbij een grote rol, maar de nauwkeurigheid van het meten is een lastige opgaaf. De Mous Energy Drive maakt het mogelijk de gegevens van debiet te combineren en nauwkeurige informatie en analyses te genereren.

 

Duurzame bijdrage

Mous Energy Drive is in nagenoeg elke gangbare kast in te bouwen en volledig integreerbaar met bestaande software. Uitvoeringstechnisch is de regelaar modulair uit te breiden en aan te passen aan bestaande systemen. Barelds, tot slot: “De Mous Energy Drive is hoogwaardige technologie die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een duurzame watersector.”

 

De gemeente Groningen heeft de primeur van de installatie van de eerste Mous Energy Drive oplossing in een bestaand stelsel.