Mous Pompsupport verwerft opdracht voor het ‘preventief –en correctief onderhoud drukriool’ Epe

 

Mous Pompsupport heeft onlangs de opdracht verworven voor het ‘preventief –en correctief onderhoud drukriool’ 2013 en 2014 met eventuele verlenging van 2 jaar.

 

De opdracht omvat het uitvoeren van preventief- en correctief onderhoud aan alle binnen de gemeente Epe aanwezige rioolgemalen, minigemalen voor drukriolering, bergbezinkbassins, persleidingen en vrij verval leidingen conform de BRL-K14020, kwaliteit gestuurd onderhoud.

 

De werkzaamheden voor Mous Pompsupport bestaan uit  preventief onderhoud aan de (pomp)installaties, het adequaat oplossen van storingen en het verwerken van gegevens in de digitale onderhoudsrapportage van de gemeente Epe (Telecontrolnet).

 

Binnen de gemeente Epe zijn de volgende voorzieningen aanwezig:

 

  • 29 rioolgemalen;
  • 1020 minigemalen;
  • 16 centrale verdeelkasten (CVK’s)
  • 2 bergbezinkbassins (BBB’s)
  • 228 km persleiding

 

Door de gemeente Epe opgegeven doelstellingen zijn:

 

  • Het in stand houden van een bedrijfszeker drukrioleringssysteem in de gemeente Epe;
  • Het beperken van overlast voor gebruikers c.q. bewoners door uitvoering van preventief onderhoud en adequaat oplossen van storingen;
  • Het verminderen van het aantal storingen;
  • Meedenken in de verbetering van het beheersproces en het realiseren van kostenbesparingen.