Nieuwbouw 7 rioolgemalen gemeente Zaanstad

 

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties legt Mous Waterbeheer momenteel de laatste hand aan de nieuwbouw van 7 rioolgemalen op het terrein Nieuw Hembrug in Zaandam.

 

Op het voormalige defensieterrein wordt een groot deel van de aanwezige bebouwing verhuurbaar gemaakt. Hiervoor moeten de nodige nutsvoorzieningen in het gebied worden aangebracht waaronder de riolering. Onderdeel hiervan is het aanleggen van gemalen, waar Mous in beeld komt.

 

Tijdens een meervoudige onderhandse aanbesteding werd het werk gegund aan Mous Waterbeheer.

 

Het betreft het volledig ontwerpen, leveren en aanbrengen van 7 rioolgemalen, de werkzaamheden bestaan uit:

  • Controleren van het hydraulisch ontwerp en pompadvies;
  • Aanleveren van een detailontwerp per gemaal;
  • Aanleveren van een funderingsadvies per gemaal;
  • Leveren en aanbrengen gemalen, inclusief benodigde fundering conform detailontwerp;
  • Leveren en aanbrengen werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties conform detailontwerp;
  • Het aansluiten van de gemalen op persleiding en vrijverval riolering;
  • Het configureren van de hoofdpost van de gemeente Zaanstad ten behoeve van te leveren gemalen;
  • Het uitvoeren van een opleveringscontrole nadat de gemalen zijn aangesloten op de persleiding;
  • Het onderhouden van het systeem tot een jaar na oplevering, inclusief storingsopvolging.