Preventief en correctief onderhoud gemalen in de gemeente Almere

 

Onlangs verkreeg Mous Pompsupport de opdracht voor het preventief en correctief onderhoud van alle gemalen in de gemeente Almere.

 

De opdracht van ruim 1,1 miljoen euro is verkregen op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Mous Pompsupport heeft zich bij deze inschrijving vooral onderscheiden door het opstellen van veruit het beste  plan van aanpak/strategisch onderhoudsplan. De beoordeling was buitengewoon goed.

 

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van onderhoud aan alle 292 tellende gemalen in de gemeente Almere voor de komende drie jaar met een eventuele aansluitende verlenging van twee keer één jaar.

 

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • het onderhouden van schakelkasten inclusief besturing/schakel/communicatie/meet en beveiligingsapparatuur.
  • het onderhouden van pompen, overige werktuigbouwkundige installaties, leidingen en appendages.
  • het onderhouden van pompputten en ontvangstkelders.
  • het reinigen van pompputten en ontvangstkelders.
  • het onderhouden van het terrein rondom een gemaal.
  • het inventariseren van de rioolgemalen en het verwerken van de gegevens in het beheersysteem van de gemeente Almere.
  • het onderhouden van geurfilters.
  • het ondersteunen van de gemeente Almere in het kader van verbeterprojecten en innovatie op het gebied van rioolgemalen.

 

De doelstelling van de gemeente Almere is het in goede staat handhaven en het deels nog in goede staat brengen van de gemalen in Almere en deze gedurende de looptijd van het contract op de juiste wijze laten functioneren.