Applicatiekennis zorgt voor echte besparingen met frequentieregelaars

 

Mous Waterbeheer optimaliseert Danfoss product voor rioolgemalen 

Door Bart Driessen 

 

Nu frequentieregelaars bijna standaard worden geïnstalleerd in pompaandrijvingen is het de hoogste tijd om serieus werk te maken van besparingen. Met deze gedachte zocht Frank Lieverse, specialist voor water bij Danfoss, de samenwerking met Johnny Smits, expert procesautomatisering bij Mous Waterbeheer in Balk. Op de achtergrond speelde het inzicht mee dat je in deze branche pas kan besparen als je alles weet van het dagelijks gebruik van de pompinstallatie in kwestie. Het resultaat van die samenwerking is absoluut opmerkelijk en mag doorgaan voor een model van optimalisering voor andere energiebesparingstrajecten.

 

Dat besparingen op energieverbruik mogelijk zijn met frequentieregelaars is onderhand een open deur, iets dat iedereen die iets met elektromotoren doet allang weet. Waar het om gaat is hoe je met die regelaars in de praktijk omgaat. Het punt is dat veel gebruikers niet echt weten hoe ze die regelaars moeten instellen zodat de besparing ook echt optimaal is. Een bedrijf dat dagelijks bezig is met de installatie en onderhoud van rioolgemalen is Mous Waterbeheer in Balk. Heel veel gemeentes en waterschappen zijn kind aan huis bij Mous. En steevast worden rioolpompen van de bekende fabrikanten door Mous geïnstalleerd, compleet met een Danfoss regelaar.   

Betrouwbare verbruiksgegevens niet beschikbaar? 
Johnny Smits is als klantcoördinator Proces Automatisering bij Mous dagelijks in de weer met het optimaliseren van energiebesparing door middel van frequentieregelaars. Hoe helpen jullie de klant bij het optimaliseren van energiebesparing? Johnny Smits: “Gemeentes zijn nu wel overtuigd van de noodzaak om meer energie te besparen. Wij kunnen hen daar enorm bij helpen, maar dan willen ze wel graag bewijzen vooraf. Dat vinden wij prima, want het begint allemaal met het meten. Wij vragen daarom altijd de installatieverantwoordelijke of hij betrouwbare verbruiksgegevens heeft van de actuele situatie. Jammer genoeg zijn die gegevens er bijna nooit. Maar als je die gegevens niet hebt, kun je ook niks zeggen over besparingen achteraf! Daarom hebben wij nu een compleet product ontwikkeld om bij elk energiebesparingsproject metingen vooraf én achteraf bij de klant uit te voeren. Dit product noemen we Mous Energy Drive. Er zijn nu al twee gemeentelijke rioolgemalen waar we dit product toepassen, Heerenveen en Groningen.”   

 

Eerst een scan 
Hoe gaat de uitvoering van Mous Energy Drive in zijn werk? “Het klinkt allemaal wel eenvoudiger dan het is. We beginnen met een scan waarin we nagaan of installatie van regelaars überhaupt zin heeft. Gaat het om bijvoorbeeld een pomp met een hele hoge statische opvoerhoogte, dan zien we al snel dan het geen zin heeft om daar een regelaar te plaatsen. Maar is er wel perspectief op energiewinst, dan kunnen we beginnen met een inschatting van de benodigde investering en de waarschijnlijke besparing. Vervolgens gaan we aan de slag met het meten van alle variabelen die belangrijk zijn in het energiebesparingstraject. 


In het kader daarvan plaatsen we een flowmeter en drukmeter op de oude installatie om het debiet gedurende een zekere periode in kaart te brengen. Die gegevens vullen we aan met het gemeten stroomverbruik in de oude situatie. Daarna plaatsen we de nieuwe, geoptimaliseerde installatie. We voeren dan opnieuw een serie metingen uit zodat we een vergelijking kunnen maken en de besparingen aantonen. De uitkomst is dan een energiereport met kostenberekening zodat de klant direct ziet wat hij voortaan bespaart met zijn nieuwe installatie. Ook de terugverdientijd wordt daarmee meteen zichtbaar. Dit klinkt misschien allemaal heel simpel, maar er komt wel meer bij kijken.”

 

Mous Energy Drive
Wat is dan de uitdaging? “Het begint al bij de gegevens van de bestaande motor en de pomp, inclusief het energieverbruik gedurende een langere periode. Die gegevens zijn enorm belangrijk. Want zonder die data kun je nooit achteraf aantonen welke besparingen die nieuwe installatie oplevert. De uitdaging hier is de software om verbruiksdata op te slaan en te presenteren. Danfoss heeft daarvoor een tijd geleden Energy Box ontwikkeld. Dat softwarepakket beschouwen wij als een algemene basis. Het is ontwikkeld om verbruiksdata via de frequentieregelaar in zijn algemeenheid op te slaan. 

Rioolgemaal is anders
Maar de aandrijving van een ventilator of een transportband wordt heel anders belast dan een voor een rioolgemaal. En zeker als het gaat om het optimaliseren van een nieuwe motorbesturing. Dat geldt ook voor het verbruik. Wij hebben te maken met allerlei situaties die typisch zijn in een rioolgemaal. We hebben daarom de software uitgebreid met de functies voor het proces in die gemalen; vooral rioolgemalen. Daarbij hebben we nauw samengewerkt met Frank Lieverse van Danfoss. Wat betreft die uitbreiding moet je denken aan pompgegevens, opvoerhoogte, debiet, druk, dutycycles, motorgegevens, etc. Wij weten wat daar speelt. Ons bedrijf is nu eenmaal specialist in rioolgemalen; wij hebben daar dagelijks mee te maken. Het resultaat van die uitbreiding op de software is Mous Energy Drive, een product waarin alle functies zijn opgenomen die nodig zijn in het optimaliseren van rioolgemalen.”