Project Zuidlanden Leeuwarden

 

In de gemeente Leeuwarden realiseert Mous Waterbeheer een nieuw tussengemaal.

In de “de nieuwe buorren” van Leeuwarden de Zuidlanden bouwt Mous een complete elektro-mechanische installatie.

Het tussengemaal functioneert als gemaal voor het verpompen van een groot gedeelte van het afvalwater ten zuiden en westen van het van Harinxmakanaal.

Onder andere al het afvalwater van het Newtonpark zal door dit gemaal worden verpompt naar de RWZI Leeuwarden

De montage is in volle gang en zal over enkele weken zijn afgerond. Kijk voor meer projectfoto's op onze projectpagina.