Drie stuwen Lettelberterbergboezem

In opdracht van Jansma Drachten voerde Mous Waterbeheer voor waterschap Noorderzijlvest de werkzaamheden uit voor montage van 3 stuwen in de Lettelberterbergboezem. Het gaat om de levering en plaatsing van twee inlaatstuwen en één wateruitlaat, inclusief elektrotechnische installatie.

 

Over het project plaatsing 3 stuwen Lettelberterbergboezem

De plaatsing van drie stuwen in de Lettelberterbergboezem maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van het Zuidelijk Westerkwartier. De Lettelberterbergboezem ligt in het Zuidelijk Westerkwartier en is ingericht voor waterberging, landbouw en natuur. De werkzaamheden door Mous Waterbeheer maken dus onderdeel uit van dit ontwikkelproject, waarbij diverse partijen betrokken zijn.

 

Doel project plaatsing 3 stuwen Lettelberterbergboezem

Onderdeel van het totaalproject is de vernieuwing en automatisering van de stuwen in het gebied. Twee waterinlaten vanaf het Lettelberterdiep worden als onderdeel van de gebiedsontwikkeling vernieuwd en geautomatiseerd. Eén uitlaat aan de oostzijde wordt vernieuwd en geautomatiseerd. Daardoor is de beheerder in staat om de peilen in het gebied te beheren en monitoren.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer leverde voor project Lettelberterbergboezem de mechanische en elektrotechnische installaties  voor de drie stuwen. Dit omvat het leveren en monteren van de stuwklep, aandrijving en beschermkap van de stuwen, de buitenopstellingskasten en de besturing. Voor de wateruitlaat is tevens een peilbuis met niveaumeting aangebracht.

 

Samenwerken in team voor plaatsing 3 stuwen Lettelberterbergboezem

Mous Waterbeheer voerde de werkzaamheden uit in opdracht van Jansma Drachten.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van Mous Waterbeheer? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze accountmanagers. Via de website kunt u diverse projecten bekijken en meer lezen over Integraal Waterbeheer, Telemetrie en besturingen en Service en Onderhoud door Mous Waterbeheer.