Mous Waterbeheer renoveert en vernieuwt gemalen stationsomgeving Coevorden

De vakmensen van Mous Waterbeheer hebben de afgelopen maanden hun specialistische kennis en ervaring ingezet voor het waterbeheer voor de nieuwe stationsomgeving in Coevorden. Een bestaand gemaal is volledig gerenoveerd. Daarnaast is er een nieuw gemaal met besturing geplaatst om de nieuwe voetgangerstunnel grondwatervrij te houden.

 

Over het project

In Coevorden is de stationsomgeving opnieuw ingericht. Reden voor de herinrichting was het toegankelijk maken van het winkelterrein aan de andere zijde van het treinstation. In overleg met omwonenden is gekozen voor de aanleg van een voetgangerstunnel. De inrichting is gefinancierd uit de zogenoemde RSP-gelden die vrijkwamen vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

 

Renovatie en nieuwbouw

Door de aanleg van de voetgangerstunnel was het nodig een extra gemaal aan te leggen om ervoor te zorgen dat gebruikers van de tunnel droge voeten houden. Een bestaand gemaal is daarnaast gerenoveerd en voorzien van up-to-date besturing. Op de foto’s is de aanleg en inbedrijfstelling van de besturing van het nieuwe gemaal te zien.