Certificering van Mous Waterbeheer

Als professionele partner voor waterbeheer voldoet Mous Waterbeheer aan relevante normen en certificeringen. Jaarlijks vinden audits plaats en regelmatig voeren we mystery audits uit om de naleving van onze normen en certificaten in de dagelijkse praktijk te auditen. Door certificering laat Mous Waterbeheer zien serieus werk te maken van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu op en rond de werkplek.

Download VGM

Overzicht van certificering Mous Waterbeheer

 

 

ISO 9001

ISO 9001-certificering is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Mous beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

 

Meer info op www.nen.nl/

ISO 14001

Een ISO 14001 certificaat maakt aantoonbaar aan

opdrachtgevers dat een bedrijf voldoet aan de eisen in de ISO 14001-norm en nationale milieuwetgeving. ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied door middel van het opzetten en beheersen van een milieumanagementsysteem.

 

Meer info op www.tuv.nl/

VCA **

VCA-certificering is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het VCA**-certificaat is gericht op de directe beheersing van VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) door organisaties vanaf 35 werknemers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). Mous is VCA**-gecertificeerd door TÜV Nederland.

 

Meer info op www.tuv.nl/

BRL K14020

In 2011 verleende Kiwa Nederland conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie Mous Pompenbouw BV het ‘Kiwa procescertificaat voor Kwaliteit gestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen’ (Certificaatnummer K 62493/02).

 

Meer info op www.kiwa.nl/

SBB erkend leerbedrijf

SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

Meer info op www.s-bb.nl/

InstallQ erkend installatiebedrijf

InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019 - is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. InstallQ erkent installateurs en bedrijven en informeert over certificeren. Daarbij accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek. Mous is een InstallQ erkend elektrotechnisch installateur en als zodanig in het register opgenomen.

 

Meer info op www.installq.nl/

 

Wij adviseren u graag

Wilt u meer weten over onze certificeringen? Wij vertellen het u graag!

Neem contact op