MVO door Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer zet zich op diverse manieren actief in voor een duurzame toekomst en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt onder meer tot uiting in hergebruik van materiaal, uitvoeren van revisies, verminderen van het aantal verkeersbewegingen en kiezen voor storingsarme installaties. Wij waarborgen circulariteit door keuzes te maken op basis van de totale looptijd of levensduur. Door de juiste tijd te nemen voor onderhoud, waarborgen we de kwaliteit van onderhoud en verlengen we de levensduur van de installatie. Voor onderhoud werken we volgens de principes van asset management.

Certificering

People, Planet, Profit – het belang van SROI en maatschappelijke deelname

Jaarlijks investeert Mous Waterbeheer 3% van de jaaromzet voor de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Dit budget wordt geïnvesteerd in coaching, cursussen en opleiding. Ook biedt Mous Waterbeheer stageplaatsen aan voor scholen en sociale werkvoorziening, en werkplekken aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder BBL-ers, ouderen en statushouders. Voor diverse gemeenten spelen we een actieve rol bij de ondersteuning van lokale initiatieven. Denk daarbij aan duurzame initiatieven op het gebied van gezondheid, verkeersveiligheid en bewust burgerschap. Ook doen we vrijblijvend mee aan innovatieprojecten, waaronder DataFryslan /LAB, bouwteam Wetterskip, de ontwikkeling van een offgrid gemaal en de DTS bus in Almere.

Visie op duurzaamheid en circulariteit

We werken elke dag in de natuurlijke omgeving die we door willen geven aan volgende generaties. Daarom bedenken, ontwerpen, bouwen en onderhouden we duurzame gemalen.

Lees meer

Company Member UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal

Al vele jaren is Mous Waterbeheer actief betrokken bij UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal. Als Company Member draagt Mous Waterbeheer het gemaal een warm hart toe en tonen wij onze actieve betrokkenheid.

Lees meer

Actieve bijdrage aan veiligheid van kinderen in het verkeer

Mous Waterbeheer draagt actief bij aan de verkeersveiligheid van kinderen in Epe en Ede, twee regio's waar de vakmannen van Mous Waterbeheer actief zijn. Dit doet Mous Waterbeheer door het ondersteunen van de lesboeken ‘Ken de verkeersregels’. Deze lesgids is speciaal bedoeld voor kinderen van de basisschool ter voorbereiding op het verkeersexamen. In deze verkeerslesgids staan de belangrijkste verkeersregels en komen veel voorkomende situaties aan bod. Ook bevat de lesgids opdrachten, zodat de kinderen kunnen oefenen en testen of ze alles goed begrijpen.

Lees meer

Samen bijdragen aan drinkwater voor kinderweeshuis in Oeganda

Zo vanzelfsprekend drinkwater voor ons is, zo zeker was het voor Grundfos en Mous Waterbeheer de Stichting Kinderhulp Oeganda te helpen bij een nieuwe waterpomp voor het kinderdorp Bulamu in Oeganda.

Lees meer

Partner van Stichting Present De Fryske Marren

Mous Waterbeheer zet zich actief in voor activiteiten van de Stichting Present De Fryske Marren. Stichting Present dicht de kloof tussen de bereidheid om anderen te helpen en het daadwerkelijk in actie komen.

Lees meer

De Hond Kan De Was Doen

Mous Waterbeheer ondersteunt de Stichting De Hond Kan De Was Doen. Deze stichting verzorgt de training van hulphonden in de thuissituatie. Een hulphond vergroot de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van volwassenen en kinderen met een beperking.

Lees meer

Ondernemen tegen kanker

Jaarlijks krijgen 91.000 mensen de diagnose kanker. Dat zijn 10 mensen per uur en dus veel te veel. Daarom komt Mous Waterbeheer als KWF Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding in actie tegen deze ziekte.

 

Mous deelt de droom van miljoenen mensen: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. Daarom draagt Mous als KWF Zakenvriend bij om dit waar te maken.

Actief milieubeleid

Naast de NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en de VGM Checklist Aannemers (VCA**) heeft NEN-EN-ISO 14001 "Milieumanagementsystemen" een vaste plaats in de bedrijfsvoering. Mous Waterbeheer werkt daarmee op duurzame wijze actief aan het voorkomen van milieu-incidenten. Daarnaast omvat ons milieubeleid het reduceren van de belasting van het milieu door onze producten, processen en activiteiten.

 

Mous Waterbeheer zet zich in ieder bedrijfsaspect in om te werken conform de eisen van de ISO 14001-norm en de wettelijke regelingen, convenanten en andere eisen die betrekking hebben op de voor onze bedrijfsvoering relevante milieuaspecten. Daarvoor formuleren we meetbare doelstellingen waarmee de doeltreffendheid van het systeem beoordeeld kan worden. Juist om die reden heeft Mous Waterbeheer het ISO 14001-certificaat.

 

Milieumanagement is geen zaak van Mous Waterbeheer alleen, maar heeft invloed op iedere samenwerking met opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Alleen samen kan het beste uit de inspanningen voor de zorg voor het milieu gehaald worden.