Service & Onderhoud door Mous Waterbeheer

Naast het ontwerpen, ontwikkelen en inbedrijfstellen van pompinstallaties en gemalen, bruggen en sluizen zorgt Mous Waterbeheer ook voor service, 24/7 storingsdienst en correctief en preventief onderhoud. Service en onderhoud waarborgt de beschikbaarheid van de installaties in uw areaal.

Asset management door Mous Waterbeheer

Asset management door Mous Waterbeheer

Asset management richt zich op het duurzaam en toekomstbestendig beheren en onderhouden van uw areaal. In het projectteam worden de doelstellingen geformuleerd en KPI’s gesteld. Op basis daarvan stellen we een kwaliteitsplan op en rapporteren we via vaste overleggen. Asset management waarborgt optimaal onderhoud van uw areaal met focus op levensduur en energiebesparing, kosten en opbrengsten.

Correctief onderhoud en preventief onderhoud door Mous Waterbeheer

Correctief onderhoud en preventief onderhoud door Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is voor gemeenten en waterschappen door heel Nederland de partner voor preventief en correctief onderhoud. Tijdens de onderhoudsinspectie wordt de gehele installatie gecontroleerd op eventuele gebreken conform een kwaliteitsnormeringssysteem als BRL 14020 waarbij jaarlijks de restlevensduur van de diverse onderdelen in de pompinstallaties wordt vastgesteld. Onze servicemonteurs zijn gecertificeerd voor NEN1010- en NEN3140-keuringen en verzorgen nu inspecties, contra-expertises en taken die voortvloeien uit onderhoudsmanagement.

Nulinspecties, BRL keuringen en NEN inspecties door Mous Waterbeheer

Nulinspecties, BRL keuringen en NEN inspecties door Mous Waterbeheer

Nulinspecties, NEN inspecties en BRL keuringen waarborgen de kwaliteit van uitgevoerd onderhoud en daarmee de werking van installaties in het areaal. Voor Mous Waterbeheer staat de kwaliteit van inspecties en onderhoud centraal. Een goede inspectie vergt tijd en vormt de basis onder toekomstbestendig onderhoud. We voeren per jaar ongeveer 1.000 NEN-inspecties en 3.000 BRL14020 inspecties uit voor geselecteerde gemeenten.

24/7 storingsdienst door Mous Waterbeheer

24/7 storingsdienst door Mous Waterbeheer

Naast correctief onderhoud en preventief onderhoud voert het serviceteam van Mous Waterbeheer 24/7 storingsdienst uit voor gemeenten en waterschappen. Bij een storing aan pompinstallaties, gemalen, riolering of bruggen en sluizen wordt allereerst gekeken of deze op afstand opgelost kan worden. Binnen de afgesproken tijd is de monteur aanwezig om de storing op locatie op te lossen.

Verkoop reserveonderdelen

Verkoop reserveonderdelen

Tijdens de werkzaamheden op locatie zijn veelal nieuwe onderdelen nodig om uw installatie weer te laten draaien. Mous Waterbeheer beschikt over een ruime voorraad reserveonderdelen van gemalen en installaties. Wij zijn merk- en leveranciersonafhankelijk en leveren op aanvraag.