Kwaliteitsgericht areaalbeheer

De vakmensen van Mous Waterbeheer informeren u via een vaste overleg- en rapportagestructuur. U kunt uw invloed daarbij volledig laten gelden. Ons kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen ontvangt u bij aanvang van een contract of onderhoudsperiode. Dit betekent dat wij toelichten hoe processen, werkinstructies en standaarden werken. Wij vragen nadrukkelijk uw inbreng en terugkoppeling zodat we zorgen dat u goed geïnformeerd én betrokken bent.

Dit is Asset management volgens Mous Waterbeheer: betrokken, adequaat en gericht op verbetering van uw areaal voor nu en in de toekomst.

 

Continu verbeteren en optimaliseren

Asset management waarborgt dat uw areaal continu wordt verbeterd door toekomstgericht onderhoud. In overleg met u leggen we KPI’s vast in het kwaliteitsplan voor service en onderhoud. U bent dus nauw betrokken bij de vormgeving en invulling van asset management, terwijl u tegelijkertijd volledig wordt ontzorgd.

 

Toekomstgericht kapitaalbeheer

Asset management legt de focus op toekomstgericht kapitaalbeheer. Dit betekent concreet dat levensduur, technische staat en de eisen aan het areaal slim op elkaar worden afgestemd op basis van uw jarenlange ervaring met het areaal en onze kennis van integraal waterbeheer. In de praktijk leidt dit tot doelgericht kapitaalbeheer.

 

Vast team monteurs

Monteurs zijn de ogen en oren in het veld en een vast team monteurs draagt daartoe bij. Tijdens het werk merken monteurs immers snel bijzonderheden op aan een installatie. De vaste werkwijze van Mous Waterbeheer maakt juist optimaal gebruik van deze praktische kennis. Ook voor de projectleiding zorgen wij voor een vast contactpersoon.

 

Advies

Meer dan correctief onderhoud richt asset management zich op het benutten van de kennis van opdrachtgever en opdrachtnemer. Een onmisbaar onderdeel daarbij is advies. Mous Waterbeheer heeft alle disciplines in huis voor inhoudelijk advies voor zowel hardware als software, inclusief realisatie in eigen werkplaats of automatiseringsafdeling.

 

Helpdesk

Heeft u vragen? Of wenst u een storingsnummer voor bewoners? Mous Waterbeheer beschikt over een helpdesk voor zowel technische vragen van monteurs en beheerders in het veld als voor vragen door bewoners. Daarvoor worden onze helpdeskmedewerkers jaarlijks getraind.

 

Datagestuurd beheer met de Mous Quickscan

Een groot voordeel van asset management is beheer op basis van data. De specialisten van Mous Waterbeheer voeren minimaal jaarlijks een analyse uit van de data in uw telemetriesysteem, de Mous Quickscan. In deze analyse komen cruciale vragen aan de orde: Wat zijn de probleemlocaties? Hoe is dat te verklaren? Welke verbeteringen zijn zichtbaar na eerder genomen beslissingen? Door datagestuurd beheer schiet u met scherp voor wat betreft uw investeringen en neemt u strategische areaalbeslissingen op basis van feitelijke data.