CO2-Prestatieladder

Mous Waterbeheer is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat ondersteunt in het verminderen van CO2-uitstoot. Mous Waterbeheer is al geruime tijd actief bezig om haar CO2-uitstoot te verlagen. In de managementverklaring is te lezen welke doelstellingen Mous Waterbeheer gesteld heeft om vóór 2026 de CO2-uitstoot te reduceren. 

 

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

CO2-reductie verklaring

Energiemanagementplan

In het bijhorende energiemanagementplan zijn de jaarlijkse emissie-inventaris, CO2-footprint en reductiemaatregelen opgenomen. Ook is in het energiemanagementplan te lezen aan welke keten- en sectorinitiatieven Mous deelneemt in het kader van de CO2-reductie.

 

Status 2023-2: Emissie-inventarisatie met footprint en CO2-reductiemaatregelen

Status 2023-1: Emissie-inventarisatie met footprint en CO2-reductiemaatregelen

Status 2022 gehele jaar: Emissie-inventarisatie met footprint en CO2-reductiemaatregelen – status 2022-2

Energiemanagementplan