Projecten en klantervaringen Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gemalen, sluizen en bruggen. Concreet omvat dit onder andere het ontwerpen van pompinstallaties, systeemanalyses, besturingen en telemetrie, inspectie en onderhoud. Onze jarenlange ervaring en expertise in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zetten we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland.

 

Voor diverse projecten werkt Mous Waterbeheer naar volle tevredenheid samen in bouwteam. Samenwerken in bouwteam zorgt voor sterke focus op het einddoel; de nieuwbouw of renovatie van het gemaal. Kracht van werken in bouwteam is doelgericht werken in plaats van contractgericht werken. Dit heeft voor reeds gerealiseerde projecten geresulteerd in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget is opgeleverd.

 

Naast nieuwbouw en renovatie voert Mous Waterbeheer service en onderhoud uit. Hieronder een greep uit onze projecten aan onder andere sluizen, bruggen, rioolgemalen en drukriolering.

Neem contact op
Renovatie 8 rioolgemalen Noorderzijlvest in bouwteam

Renovatie 8 rioolgemalen Noorderzijlvest in bouwteam

Mous Waterbeheer leverde kortgeleden de nieuwe besturingen en buitenopstellingskasten voor Waterschap Noorderzijlvest op. Dit werk is onderdeel van de realisatiefase van het bouwteamproject Renovatie 8 rioolgemalen in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Mous Waterbeheer werkte binnen het bouwteam als ervaren W- en ET-specialist voor riooltechniek samen met hoofdaannemer Dubbink Vriezenveen voor waterschap Noorderzijlvest.