Projecten en klantervaringen Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gemalen, sluizen en bruggen. Concreet omvat dit onder andere het ontwerpen van pompinstallaties, systeemanalyses, besturingen en telemetrie, inspectie en onderhoud. Onze jarenlange ervaring en expertise in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zetten we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland.

 

Voor diverse projecten werkt Mous Waterbeheer naar volle tevredenheid samen in bouwteam. Samenwerken in bouwteam zorgt voor sterke focus op het einddoel; de nieuwbouw of renovatie van het gemaal. Kracht van werken in bouwteam is doelgericht werken in plaats van contractgericht werken. Dit heeft voor reeds gerealiseerde projecten geresulteerd in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget is opgeleverd.

 

Naast nieuwbouw en renovatie voert Mous Waterbeheer service en onderhoud uit. Hieronder een greep uit onze projecten aan onder andere sluizen, bruggen, rioolgemalen en drukriolering.

Neem contact op
Aanleg vispassages Echten en Ter Idzard

Aanleg vispassages Echten en Ter Idzard

Mous Waterbeheer is als elektrotechnisch en werktuigbouwkundig specialist betrokken bij de aanleg van de vispassages bij stoomgemaal 'Veenpolder van Echten' en gemaal Ter Idzard. De werkzaamheden in Echten zijn in februari 2024 gestart; in Ter Idzard zijn we sinds maart van start gegaan. Naar verwachting wordt het totale project, uitgevoerd door Jelle Bijlsma, in juni opgeleverd. De SAT is in mei (week 21).

 

De aanleg van de vispassages bij Echten en Ter Idzard maakt onderdeel uit van een omvangrijk project waarbij in Zuid-Friesland in totaal zes vispassages worden aangelegd.