Inspecties van pompinstallaties en gemalen

Voor Mous Waterbeheer vormen inspecties van pompinstallaties en gemalen een van de kerncompetenties waarin de onderneming een brede expertise heeft opgebouwd. Onze inspecties geschieden overeenkomstig BRL-K14020-kwaliteitsnormering. Onze servicemonteurs zijn gecertificeerd voor NEN1010- en NEN3140-keuringen en verzorgen nu inspecties, contra-expertises en taken die voortvloeien uit onderhoudsmanagement.

 

Kiwa procescertificaat BRL-K14020

Mous Waterbeheer is in bezit van het ‘Kiwa procescertificaat voor kwaliteit gestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen’. Het certificaat biedt de opdrachtgever het vertrouwen dat de installaties betrouwbaar functioneren, dat de wettelijke regels worden nageleefd, de veiligheid niet in het geding komt en dat de eigenaar goed wordt geïnformeerd over zijn objecten. Zie ook onder Certificering.

 

NEN 1010/NEN 3140

Bij Mous Waterbeheer staat de zorg voor een veilige elektrische bedrijfsvoering en een veilige uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties hoog op de agenda. De onderneming voert een actief KAM-beleid, beschikt over het KOMO-Instal keurmerk en is VCA- en ISO-gecertificeerd. Vele monteurs van Mous hebben cursussen gevolgd waarmee zij in bezit zijn gekomen van NEN1010- en NEN3140-certificaten voor inspecties en periodieke controles van elektrische apparaten en installaties. Zie verder onder Certificering.

 

Nul inspectie

Tijdens een nul inspectie beoordelen wij het kwaliteitsniveau en de staat van onderhoud van installaties in een stelsel bij de start van een onderhoudsaanpak. Deze inspectie is gericht op het vaststellen van schades of achterstallig onderhoud en het inschatten van de  fasering van correctief of periodiek onderhoud. Zo ontstaat een helder inzicht in de actuele status van het stelsel. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen wij een advies uitbrengen over de noodzaak van onderhoud of vervanging, in combinatie met een kostenraming. Dit alles wordt vastgelegd in een heldere rapportage via het beheersysteem van de opdrachtgever.

 

Contra-expertise

Mous Waterbeheer is tevens inzetbaar op contra-expertise rond beheer- en onderhoudsplannen. In overleg met de opdrachtgever toetsen wij de aanpak en voorgenomen maatregelen op kwaliteit, noodzaak, objectiviteit en degelijkheid. Onze onafhankelijkheid is hierbij uitgangspunt. Het onderzoek resulteert in een document met conclusies en aanbevelingen.

 

Sensorkalibratie

Overstortlocaties en kritische overstortpunten in bergingskelders en/of rioolgemalen zijn uitgerust met meetsensoren voor niveau en waterstand. De toegepaste* sensoren bevatten een meetcel met robuust keramisch membraan. De hydrostatische druk veroorzaakt via het keramische membraan een capaciteitsverandering in de meetcel. Deze wordt omgevormd in een overeenkomstig uitgangssignaal van 4-20mA.

 

Kalibreren

U wilt uiteraard zeker weten of uit uw meetsensoren betrouwbare gegevens blijven voortkomen. De sensoren zullen in de tijd namelijk altijd iets gaan verlopen. Dit mag binnen bepaalde toleranties die de fabrikant hiervoor opgeeft.

Met behulp van meetapparatuur kan Mous Waterbeheer de meetsensoren van overstortlocaties, bergingskelders en rioolgemalen kalibreren tegen afgifte van een geldig certificaat. Het kalibreren houdt in dat de werking van de sensor wordt gecontroleerd of deze nog binnen de toleranties valt volgens opgaaf van de fabrikant.

Onze monteurs zijn speciaal opgeleid om deze metingen uit te voeren. Na meting en beoordeling van de meetgegevens wordt een rapport opgesteld. Met dit rapport en het deskundig advies van Mous Waterbeheer kan een vervolgtraject worden uitgezet.