Preventief onderhoud

De beschikbaarheid en goede werking van pompinstallaties wordt voor een belangrijk deel gewaarborgd door de kans op storingen van gemalen tot een minimum te beperken. Preventief onderhoud door Mous Waterbeheer zorgt voor duurzaam en kostenbewust onderhoudsbeleid. Per object worden vooraf maatstaven vastgesteld. Ook worden alle objecten jaarlijks onderworpen aan een grondige onderhoudsinspectie.

 

Onderhoud volgens BRL14020 en NEN3140

Tijdens de onderhoudsinspectie wordt de gehele installatie gecontroleerd op eventuele gebreken. De inspectie vindt plaats aan de hand van een kwaliteitsnormeringssysteem als BRL 14020 waarbij jaarlijks de restlevensduur van de diverse onderdelen in de pompinstallaties wordt vastgesteld. Onze servicemonteurs zijn gecertificeerd voor NEN1010- en NEN3140-keuringen en verzorgen nu inspecties, contra-expertises en taken die voortvloeien uit onderhoudsmanagement.

 

Onderhoud registreren in onderhoudsmanagementsystemen

Alle monteurs van Mous Waterbeheer hebben ervaring met de diverse beheerpakketten, waaronder SAM, XDM en OMS. Direct na het werk wordt onderhoud en opmerkingen geregistreerd en bijgewerkt in uw onderhoudsmanagementsysteem, zodat u als beheerder inzicht en grip houdt op uw areaal.

 

De 24/7 storingsdienst van Mous Waterbeheer

De 24/7 storingsdienst van Mous Waterbeheer biedt de installatiebeheerder 24 uur per dag, zeven dagen per week back-up bij onverhoopte storing of uitval van installaties. Mous Waterbeheer voorziet tevens in noodoplossingen bij calamiteiten. Afspraken over de 24/7 storingsdienst worden vastgesteld in een helder contract. Contractanten zijn daardoor zeker van geborde en snelle afhandeling van storingen, nog voordat er problemen optreden.

 

Gegevens storingsdienst Mous Waterbeheer

Storingsnummer: (0514) 60 89 00 (24 uur per dag/7 dagen per week)

 

Reparatie en revisie door Mous Waterbeheer

Op onderhoudsgebied heeft Mous Waterbeheer een naam hoog te houden. Onze servicemonteurs zijn dagelijks in alle delen van het land actief op projecten voor reparatie of revisie van gemalen en installaties. Het kan dan gaan om directe actie bij storing of uitval van installaties of om uitvoering van preventief onderhoudsmanagement.