Visie op duurzaamheid en circulariteit

Duurzaamheid is voor Mous Waterbeheer meer dan een gespreksonderwerp; het is een vanzelfsprekend deel van onze dagelijkse werkwijze. Want we werken elke dag in de natuurlijke omgeving die we door willen geven aan volgende generaties. Daarom bedenken, ontwerpen, bouwen en onderhouden we duurzame gemalen die onderhoudsvrij zijn, bouwen we zoveel mogelijk prefab en minimaliseren we transportbewegingen en montageactiviteiten op locatie.

Duurzaamheid in de dagelijkse praktijk

Mous Waterbeheer richt zich op praktische invulling van duurzaamheid en circulariteit door revisie, refurbish en hergebruik in de werkplaats, focus op Veiligheid & Milieu via de Veiligheidsladder en CO2 prestatieladder en het bieden van een gezonde werk- en leeromgeving. Zo hebben we de afgelopen jaren alle verlichting in ons pand vervangen door LED, maken onze projectleiders en accountmanagers gebruik van elektrische auto’s en is ons dak voorbereid voor plaatsing van zonnepanelen. Deze worden heel binnenkort al geplaatst.

 

Maar we zetten ons ook in voor een veilige en fijne werkomgeving. Vijfmaal per jaar organiseert Mous Waterbeheer een interne trainingsdag. Ook laten we jongeren kennismaken met techniek tijdens de Doe-dag op de regionale scholengemeenschap CSG in Balk en bieden we leerwerkplekken voor personen met afstand tot arbeidsmarkt.

 

Circulariteit bij service en onderhoud

Mous Waterbeheer is verantwoordelijk voor correctief en preventief onderhoud aan circa 11.000 installaties in heel Nederland. Dit biedt unieke kansen voor circulair onderhoud in de eigen werkplaats. Hierbij ligt de focus op re-use, re-pair, re-furbish, re-manufacture, re-purpose en recycle van bestaande gemalen, zodat grondstoffen beschikbaar blijven voor hergebruik. Afvoer niet-herbruikbaar restmaterialen vindt plaats conform ISO14001.

Partner Circogemaal

Partner Circogemaal

Om de resultaten van circulair onderhoud ook inzichtelijk te maken voor onze klanten is Mous Waterbeheer partner van Circogemaal. Dit is een onafhankelijk, landelijk platform voor circulaire gemalen. Doel is om gemalen te transformeren in circulaire hulpbronnen. Partners werken niet alleen nauw samen om circulariteit praktisch uitvoerbaar te maken, maar werken ook samen aan ketenborging en het meetbaar maken van resultaten. Zo geeft deelname aan dit platform Mous Waterbeheer de kans om klanten te helpen inzichtelijk te krijgen hoe service en onderhoud aan gemalen bijdraagt aan de realisatie van klimaatdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan KPI’s als reductie CO2, water en grondstoffen, verankering SROI en opbouw voorraad circulaire gemaalonderdelen.

Duurzame gemalen en energiebesparing

Duurzame gemalen en energiebesparing

Voor Mous Waterbeheer is duurzaamheid geen nieuw thema. Al meer dan veertig jaar is Mous Waterbeheer actief in energiebesparing voor gemaalinstallaties. De door Mous Waterbeheer ontwikkelde Mous Energy Drive is in nagenoeg elke gangbare kast in te bouwen en volledig te integreren met bestaande software. Deze slimme software helpt beheerders om energie te besparen en deze energiebesparing ook vooraf meetbaar te maken.

Implementatie duurzaam onderhoud voor uw beheergebied

Uiteraard zet Mous Waterbeheer de kennis en ervaring op het gebied van circulariteit en duurzaam onderhoud graag in om stappen te zetten voor uw beheergebied. We gaan graag met u in gesprek om u meer te vertellen over onze duurzame oplossingen.

Neem contact op