Duurzaam waterbeheer met focus op energiebesparing

Mous Energy Drive is in nagenoeg elke gangbare kast in te bouwen en volledig te integreren met bestaande software. Middels telemetrie of een HMI-paneel kan direct worden uitgelezen of de Mous Energy Drive regeling in energiebesparende modus staat. Uitvoeringstechnisch is de regelaar modulair uit te breiden en aan te passen aan bestaande systemen. De Mous Energy Drive is hoogwaardige technologie en levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame watersector.

 

Meetbare resultaten en sturen op ideale curve

Als beheerder streeft u ernaar de pompen in een stelsel in de ideale curve te laten functioneren. Helaas is het effect van keuzes voor verbetermaatregelen voor duurzamer watermanagement in veel gevallen moeilijk meetbaar. Vaak is onduidelijk waar de besparing precies is behaald. De Mous Energy Drive optimaliseert het verbruik van energie van gemalen in een stelsel en maakt de realiseerbare besparing inzichtelijk.

 

Nauwkeurige data over uw areaal

Steeds meer gemeenten en waterschappen vormen meetnetten om hun beheertaken en informatie over het functioneren van het systeem beter inzichtelijk te maken. Debietmetingen spelen hierbij een grote rol, maar de nauwkeurigheid van het meten is een lastige opgaaf. Mous Energy Drive maakt het mogelijk de gegevens te combineren en nauwkeurige informatie en analyses te genereren.

 

Vervuilingsdetectie

Voor energiebesparing is de pomp op verschillende toerentallen actief. Ook de vervuiling in de put kan sterk variëren. Om ervoor te zorgen dat de pomp niet verstopt bij verschillende toerentallen (met name de lagere) is er een vervuilingsdetectie voor Mous Energy Drive ontwikkeld. Deze vervuilingsdetectie reageert bij elk toerental en vervuilingsgraad van de pomp. Dit voorkomt dat de pomp gaat verstoppen.

 

Reinigingsregeling

Het is mogelijk de pomp periodiek voor een korte periode met een hoge frequentie aan te sturen. Dit zorgt voor een reinigingsactie van de pomp zelf en de persleiding. Hiermee wordt voorkomen dat de installatie langzaam vervuilt bij aangepaste toerentallen. Daarnaast is Mous Energy Drive voorzien van dynamisch inslagpeil. Dit heeft tot resultaat dat er geen aangekoekte vetrand meer ontstaat.

 

Omkeerregeling

Naast de reinigingsregeling is het mogelijk een omkeertoepassing in te stellen bij Mous Energy Drive, een bekende toepassing om te voorkomen dat een pomp verstopt raakt. Wij adviseren deze toepassing alleen in extreme gevallen, omdat het omkeren van de draairichting in het algemeen niet goed is voor de mechanische as afdichting van de pomp.