Samen bijdragen aan drinkwater voor kinderweeshuis in Oeganda

Hoewel schoon drinkwater voor ons hier in Nederland heel vanzelfsprekend is, is dat in andere delen van de wereld zeker niet het geval. De (wees)kinderen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda, zijn voor schoon drinkwater al vele jaren afhankelijk van de 12 jaar oude waterpomp in het kinderdorp. Stichting Kinderhulp Oeganda zocht daarom voor deze kinderen naar een nieuwe waterpomp en kwamen in contact met Grundfos en Mous Waterbeheer.

 

Zo vanzelfsprekend drinkwater voor ons is hier in Nederland, zo zeker was het voor zowel Grundfos als Mous Waterbeheer dat we Stichting Kinderhulp Oeganda zouden helpen bij een nieuwe waterpomp voor het kinderdorp in Oeganda. Grundfos en Mous Waterbeheer sloegen de handen ineen en zorgden ervoor dat er een waterpomp op transport ging naar Oeganda.

 

Deze week ontvingen we reactie van Stichting Kinderhulp Oeganda. “De pomp is vorige week aangekomen. Mooi op tijd, want de tijdelijke pomp welke al niet goed meer was begaf het bijna op hetzelfde moment. De pomp is afgelopen zondag aangesloten. (…) Ze hebben nogmaals hun dank uitgesproken voor jullie hulp en daar willen wij ons graag bij aansluiten. De pomp werkt perfect”.

 

We zijn heel blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan drinkwater voor kinderen in Afrika. Door samen te werken met hart en oog voor anderen werken we aan een duurzame toekomst, hier en elders op de wereld.

 

Over Stichting Kinderhulp Oeganda

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden. Meer informatie op https://www.stichtingkinderhulpoeganda.nl