De cultuur van Mous Waterbeheer

De cultuur van onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer en collegiale samenwerking. Friese nuchterheid gaat bij ons vóór Haagse bluf, eigen initiatief vóór ja-knikken. Bij Mous kan iedereen zichzelf zijn. Als professional en als persoon.

 

 

De werkterreinen van Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is actief op de volgende werkterreinen:

  • telemetrie
  • elektrotechniek
  • werktuigbouw

 

Wat heeft Mous Waterbeheer te bieden?

Binnen de onderneming spelen vakgebieden als elektro- en besturingstechniek, datacommunicatietechniek, hydrodynamica en PLC- techniek een belangrijke rol. Deze veelzijdigheid maakt het werken bij Mous tot een dynamische aangelegenheid.

 

Ook in het automatiseringsbeleid is deze innovatieve inslag terug te vinden, o.m. in de toepassing van computerondersteund ontwerpen (op basis van AutoCad) en de hoge mate van automatisering en integratie van de administratieve bedrijfsprocessen.

 

Scholingskansen

Wij hechten veel waarde aan de instandhouding resp. opwaardering van het kennisniveau van onze medewerkers. Er wordt dan ook voldoende gelegenheid geboden tot het volgen van cursussen en opleidingen, zowel technisch georiënteerd als op het niveau van management en bedrijfsvoering.

 

Mous Waterbeheer werkt hiertoe samen met diverse bekende opleidingsinstituten (o.m. Kenteq, ROVC en Van der Heide Kollum), maar heeft ook in eigen huis ontwikkelde specialistische opleidingsprogramma's.

 

Tevens bieden wij mogelijkheden voor beroepspraktijkvorming via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij de regionale opleidingscentra. Interne praktijkopleiders begeleiden de leerlingen bij het doorlopen van de te behalen (deel)kwalificaties.

 

Mous is aangesloten bij het OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf.

 

Aandacht voor het individu

Mous Waterbeheer kenmerkt zich als een 'sociaal' bedrijf. Er heerst een betrekkelijk informele cultuur zonder barrières tussen leidinggevenden en werkvloer of afdelingen onderling.

 

Het managementteam hecht grote waarde aan het geven van voldoende persoonlijke aandacht: mensen vormen per slot van rekening het belangrijkste 'kapitaal' van de onderneming.

 

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van Mous Waterbeheer

Naast een goede salariëring biedt Mous Waterbeheer een breed scala van aantrekkelijke regelingen op financieel gebied en in arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Denk hierbij aan:

  • reiskostenvergoeding
  • diverse verzekeringstechnische voordelen
  • open organisatie, korte communicatielijnen
  • modern bedrijfspand met dito voorzieningen
  • actieve personeelsvereniging
  • modern bedrijfswagenpark
  • prettige werksfeer.

 

Wat vraagt Mous Waterbeheer van potentiële medewerkers?

Bij Mous Waterbeheer staan dienstverlening en flexibiliteit hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook geïnteresseerd in enthousiaste, goed opgeleide mensen die bereid zijn om zich in goed overleg met collega's voor de gezamenlijke zaak in te zetten.

 

Los van functie specifieke eisen vragen onze bedrijfsactiviteiten kennis van of belangstelling voor elektrotechniek, hydrodynamica, PLC-techniek of datacommunicatie.

 

Solliciteren

Personeelsadvertenties plaatsen wij doorgaans in één van de (grote) regionale dagbladen en op deze site. Open sollicitaties zijn evenzeer welkom. Met het oog op het laatste is het raadzaam om eerst te informeren naar de mogelijkheden.

 

Acquisitie naar aanleiding van onze personeelsadvertenties wordt niet op prijs gesteld.