Casestory gemaal Harculo

Eind september is gemaal Harculo opgeleverd binnen de afgesproken tijd en binnen het vastgestelde budget. Het nieuwe gemaal met een capaciteit van 30m3/min is uitgevoerd in beton en via een persing (630 mm hdpe) onder de primaire waterkering aangesloten op een watergang.

 

Werken in bouwteam

 

De combinatie Mous-Knol-Roelofs werkte het afgelopen jaar in bouwteam (ontwerp en uitvoering o.b.v. UAVgc) met het waterschap Drents Overijsselse Delta aan het ontwerp van een nieuw te bouwen gemaal. Kracht van werken in bouwteam is volgens de partners samen optrekken en doelgericht werken in plaats van contractgericht werken. Dit resulteerde in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget is opgeleverd.

 

 

Capaciteit

 

Door de sloop van de IJsselcentrale (Zwolle-Zuid) kwam het bestaande gemaal te vervallen en moest er een nieuwe gerealiseerd worden. Het nu opgeleverde gemaal heeft een capaciteit van 30m3/min. Het gemaal is uitgevoerd in beton en via een persing (630 mm hdpe) onder de primaire waterkering aangesloten op een watergang.

 

Geïntegreerd in omgeving

 

Het nieuwe gemaal is geïntegreerd in de landelijke omgeving aangelegd. Daardoor gaat het gemaal op in het prachtige dijklandschap. De IJsseldijk is na de werkzaamheden aan het nieuwe gemaal volledig hersteld, waardoor de dijk in het voorjaar weer begroeid zal zijn.

 

Foto: De IJsseldijk waar het nieuwe gemaal in geintegreerd is.

 

Officiële opening op donderdag 23 november

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta nodigt u van harte uit om op 23 november vanaf 14:30 uur aanwezig te zijn bij de officiële opening van het gemaal. U kunt zich tot 15 november aanmelden. Meer informatie en het programma vindt u op de website van het waterschap.