Mous ondertekent raamovereenkomst met Wetterskip Fryslân

 

Met ingang van 3 februari 2015 heeft Mous Waterbeheer een raamovereenkomst met Wetterskip Fryslân voor de reparatie en/of revisie van de rioolwaterdompelpompen, voorstuwers en mixers. De overeenkomst is gedurende een periode van 3 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar.