Offgrid (eco) riool minigemaal

 


Mous Pompenbouw Balk BV ontvangt subsidie voor het uitvoeren van het volgende project. De subsidie wordt verstrekt vanuit de regeling VIA:

 

“Mous Pompenbouw Balk BV werkt aan een nieuw soort duurzaam offgrid rioolgemaal. Doel is een rioolgemaal te ontwikkelen dat los staat van het energienet, dus geen toevoer heeft van krachtstroom. De uitdaging ligt vooral in het op laagspanning laten functioneren van het rioolgemaal en de besturing. Op dit moment is er geen toepassing waarbij een compleet gemaal volledig offgrid is bedacht of gerealiseerd.

 

De focus ligt in principe op drie onderdelen, te weten:

  1. ontwerpen van een toepassing met daarin een pomp op zon en of wind
  2. met een energietransitie van 24 V naar 400 V krachtstroom (cruciaal voor de goede werking van een rioolgemaal)
  3. en telemetrie voor besturing 4G/5G communicatie waarbij het geheel in een prototype wordt samengebouwd.

 

Doel is het realiseren van een prototype waarmee de werking van het gehele systeem getest kan worden.”

 

‘Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)’

 

Projectnummer: VI21I007