Vervangen 4 gemalen: Harkesyl, Kleaiterp Laag, Trijegreppel en Douwe Jarich polder

In opdracht van Wetterskip Fryslân voert Mous Waterbeheer in samenwerking met Jelle Bijlsma werkzaamheden uit voor de vervanging van 4 gemalen. Hieronder foto's van de start van de werkzaamheden aan het gemaal in de Douwe Jarich polder, gemaal Trijegreppel en Harkesyl.