Aanleg vispassages Echten en Ter Idzard

Mous Waterbeheer is als elektrotechnisch en werktuigbouwkundig specialist betrokken bij de aanleg van de vispassages bij stoomgemaal 'Veenpolder van Echten' en gemaal Ter Idzard. De werkzaamheden in Echten zijn in februari 2024 gestart; in Ter Idzard zijn we sinds maart van start gegaan. Naar verwachting wordt het totale project, uitgevoerd door Jelle Bijlsma, in juni opgeleverd. De SAT is in mei (week 21).

Over het project

Om vissen vrij te laten zwemmen tussen de Friese meren, kanalen en vaarten en de polders werkt Wetterskip Fryslân aan het opheffen van barrières. De gemalen Veenpolder van Echten en Ter Idzard zijn nu een barrière voor vissen: ze kunnen het gemaal niet veilig passeren. Met de aanleg van de vispassages bieden we de vis een route om het gemaal veilig te kunnen passeren.

 

De aanleg van de vispassages bij Echten en Ter Idzard maakt onderdeel uit van een omvangrijk project waarbij in Zuid-Friesland in totaal zes vispassages worden aangelegd.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is trots dat we voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties als kennispartner betrokken zijn bij de aanleg van de nieuwe vispassages. Mous Waterbeheer levert onder andere de besturingen, het leidingwerk, schuifafsluiters inclusief aandrijving, roosters en krooshekken met toebehoren en de meet- en regelinstallatie. Werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk in de eigen werkplaats voorbereid en geprefabriceerd, zodat het werk op locatie veilig en vlot kan worden uitgevoerd.

 

Hoe werkt een vispassage?

Vele vissoorten, zoals snoek, brasem en blankvoorn, trekken in het voorjaar van dieper water (de Friese boezem) naar ondieper water (de polders) om zich hier voort te planten. In het najaar trekken ze weer naar dieper water. De constructie van de vispassage bestaat uit een betonnen put met schuiven, pompen en leidingwerk. Omdat het waterpeil in de polders lager is dan in de Friese boezem krijgen de vispassages schuiven en pompen om de juiste waterstroom op te wekken. Die maken op kunstmatige wijze een lokstroom die vissen aantrekt.

Meer informatie over nieuwbouw en renovatie van rioolgemalen

Mous Waterbeheer heeft veel ervaring met de nieuwbouw en renovatie van gemalen, zowel poldergemalen als rioolgemalen. Daarnaast voert Mous Waterbeheer in huis E- en M-tekenwerk uit, beschikken we over een mechanische en ET-werkplaats / kastenbouw en voeren we service en storingsdienst uit voor gemeenten en waterschappen.

 

Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn bedrijfspagina. Op de foto’s een indruk van de werkzaamheden op locatie.

Volg ons op LinkedIn