Aanpassing rioolgemaal Leliestraat Sappemeer

De afgelopen weken hebben de vakmannen van Mous Waterbeheer in opdracht van de gemeente Midden-Groningen de bestaande schuif en pomp vervangen voor het rioolgemaal Leliestraat in Sappemeer. De werkzaamheden bestonden uit mechanische werkzaamheden en civiele werkzaamheden, en recentelijk zijn ook de elektrotechnische werkzaamheden afgerond.

 

Over het project

Het rioolgemaal Leliestraat ligt pal aan het Winschoterdiep, een drukbevaren waterweg die door beroepsvaart wordt gebruikt. De installatie dateert uit 1994. Na een storingsmelding bleken de afsluiter en de pomp defect te zijn. De ligging van het rioolgemaal gaf enkele unieke uitdagingen voor zowel aannemer Spithorst Schildwolde als voor de uitvoering van de werkzaamheden door Mous Waterbeheer.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer verving na opdracht zowel de schuif als de pomp van het rioolgemaal. Voor deze werkzaamheden werkte Mous Waterbeheer nauw samen met de gemeente en de aannemer Spithorst Schildwolde. Doordat het rioolgemaal zeer dicht aan het Winschoterdiep ligt, waren er extra veiligheidsmaatregelen nodig voor een veilige werkruimte voor het vervangen van de schuif en pomp, in het bijzonder bij het passeren van schepen.

 

Oplossingen voor uitvoering werkzaamheden

Er zijn voor het waarborgen van een veilige werkruimte verschillende maatregelen genomen. Zo is er een plaatafsluiter geplaatst om te voorkomen dat de schuif in de buis zou schieten. Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat deze plaat een gevaar zou vormen bij passage van schepen. Daarbij zijn er maatregelen genomen om de veiligheid van de werkers in de put te allen tijde te waarborgen. Ten derde zijn er civieltechnische oplossingen voorgedragen om de uitlaat van het gemaal waterdicht te krijgen en te houden.

 

Foto’s vervanging schuif en pomp

Op onderstaande foto’s de mechanische en civiele werkzaamheden voor het vervangen van de schuif en de pomp voor rioolgemaal Leliestraat te Sappemeer. Op de foto’s is duidelijk de uitdagende locatie van het gemaal te zien en de precisie waarmee de werkzaamheden uitgevoerd moesten worden. We zijn er trots op dat het gelukt is om door gezamenlijke inspanning de klus uit te voeren.