Montage ET gemaal Rijperkerk

Voor de nieuwbouw van gemaal Rijperkerk, in opdracht van Wetterskip Fryslân, voerde Mous Waterbeheer als onderaannemer van Spaans Babcock en hoofdaannemer Jelle Bijlsma alle elektrotechnische werkzaamheden uit. Het bestaande gemaal was al 35 jaar in gebruik en aan het einde van de technische levensduur. Daarom werd dit gemaal vervangen door een nieuw gemaal.

 

Over het project gemaal Rijperkerk

Gemaal Rijperkerk bemaalt een gebied van zo’n 1.700 hectare rondom de dorpen Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp. Het bestaande gemaal is al 35 jaar in gebruik en derhalve aan het einde van de technische levensduur. Het nieuwe gemaal is gebouwd op een nieuwe locatie, waardoor het bestaande gemaal het waterpeil in de polders op niveau houdt totdat het nieuwe gemaal gerealiseerd is.

 

Doel nieuwbouw gemaal Rijperkerk

Het nieuwe gemaal waarborgt de waterhuishouding in de genoemde polders. Met de bouw van het nieuwe gemaal wordt het huidige gemaal vervangen. Daarnaast wordt met het nieuwe gemaal de capaciteit uitgebreid.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer voor gemaal Rijperkerk

Mous Waterbeheer voerde de werkzaamheden voor gemaal Rijperkerk uit als onderaannemer voor Spaans Babcock. De opdracht van de nieuwbouw van gemaal Rijperkerk werd door opdrachtgever Wetterskip Fryslân gegund aan aannemer Jelle Bijlsma. Mous Waterbeheer voerde voor dit project alle elektrotechnische werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden omvatten onder andere de verlichting en ventilatie, de volledige elektrotechnische installatie, besturing en telemetrie.

 

Samenwerken in team gemaal Rijperkerk

Mous Waterbeheer voerde de elektrotechnische werkzaamheden uit in opdracht van Spaans Babcock. De nieuwbouw van gemaal Rijperkerk werd in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd door hoofdaannemer Jelle Bijlsma. Het gemaal is conform planning en naar volle tevredenheid in september 2021 opgeleverd.

 

Onderstaande fotoserie geeft een indruk van de werkzaamheden voor gemaal Rijperkerk, waaronder de aanbouw van het nieuwe gemaal, de installatie van de ventilatie, de aanleg van de elektrotechnische installatie en de grondwerkzaamheden.