Nieuwe besturing gemaal Diependaal Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum levert Mous Waterbeheer de nieuwe PLC besturing voor rioolgemaal Diependaal. De gemeente Hilversum kiest voor levering en ontzorging door Mous Waterbeheer op basis van een jarenlange samenwerking.

 

Vervolg op eerdere opdracht

In het winterseizoen van 2014/2015 werd door Mous Waterbeheer reeds de derde pomp vervangen door een pomp met een vermogen van 37 kW. Ook werd toentertijd o.a. het leidingwerk aangepast, de frequentieregelaar vervangen en het tegelwerk vernieuwd.

 

Opnieuw aan Mous Waterbeheer in opdracht gegeven

De positieve ervaringen met en de expertise van de vakmensen van Mous Waterbeheer was voor de gemeente Hilversum reden om voor de vervanging van de lessenaar en PLC besturing opnieuw Mous Waterbeheer in te schakelen. De elektrotechnische installatie werd daarom aan Mous Waterbeheer in opdracht gegeven.

 

Omschrijving werkzaamheden

De lessenaar van gemaal Diependaal dateert uit 1993 en is voorzien van nieuwe PLC besturing. Daarnaast is de besturing voorbereid op uitbreiding van het rioolgemaal in de toekomst, met de mogelijkheid om twee extra pompen incl. vier extra elektrische bedienbare schuiven toe te voegen.

 

Belang voor omgeving en sociale functie

Rioolgemaal Diependaal is een modern en veelbezocht gemaal. Regelmatig wordt het gemaal bezocht door scholen en bedrijven. Binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is dit rioolgemaal aangemerkt als kwetsbaar en risicovol object.