Ontwerp gemaal Harculo succesvol afgerond

De combinatie Mous-Knol-Roelofs heeft afgelopen jaar in bouwteam (ontwerp en uitvoering o.b.v. UAVgc) met het waterschap Drents Overijsselse Delta hard gewerkt aan het ontwerp van een nieuw te bouwen gemaal. Het ontwerp is onlangs succesvol afgerond. Niet alleen het ontwerp, maar ook alle eisen zijn gezamenlijk geformuleerd.

 

Door de sloop van de IJsselcentrale (Zwolle-Zuid) komt het bestaande gemaal te vervallen en moet er een nieuwe gerealiseerd worden. Het gaat om een gemaal met een capaciteit van 30m3/min. Het gemaal wordt uitgevoerd in beton en via een persing (630 mm hdpe) onder de primaire waterkering aangesloten op een watergang.

 

Het project wordt eind september opgeleverd.