Nieuwbouw poldergemalen Harich Elahuizen en Groote Noordwolderpolder

In opdracht van Wetterskip Fryslân realiseert Schot Infra twee nieuwe poldergemalen nabij het Friese dorp Elahuizen. Mous Waterbeheer voert de mechanische en elektrotechnische werkzaamheden uit aan beide visvriendelijke poldergemalen.

Over dit project

De installaties van de huidige gemalen, gemaal Harich Elahuizen en gemaal Groote Noordwolderpolder, zijn aan het einde van de technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Daarom heeft Wetterskip Fryslân opdracht gegeven tot nieuwbouw van de gemalen. Om de afvoer van water, in het bijzonder in periodes van extreme neerslag, te verbeteren en het water in de omliggende polders op peil te houden, worden de watergangen rondom de nieuwe gemalen verruimd. Hoofdaannemer voor dit omvangrijke project is Schot Infra. Tijdens de nieuwbouw blijven de huidige gemalen in gebruik om het waterbeheer in het gebied te waarborgen.

 

Doel nieuwbouw poldergemalen

Doel van de nieuwbouw van beide poldergemalen nabij Elahuizen is toekomstbestendig waterbeheer in deze omgeving. De gemalen bemalen een gebied van zo’n 2350 hectare en hebben een belangrijke functie voor de bewoners, recreanten en agrariërs in dit gebied. Met de nieuwbouw wordt tevens gewerkt aan de vispasseerbaarheid door de inzet van visvriendelijke pompen en de aanleg van een vispassage voor de vismigratie.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

Mous Waterbeheer is verantwoordelijk voor het elektrotechnische en mechanische werk voor dit project. De pompen worden door hoofdaannemer Schot geleverd en geplaatst. De vakmannen en -vrouwen van Mous Waterbeheer verzorgen onder andere de detailengineering, bouw en levering van de besturingen, en de engineering en plaatsing van de luiken, peilbuizen en terugslagkleppen.

 

Bijzonderheden

Bij de nieuwbouw van de poldergemalen Harich Elahuizen en Groote Noordwolderpolder is extra aandacht voor flora en fauna. Zo wordt de Maxima-boom die in 2013 is geplant tijdelijk verplaatst om te voorkomen dat de boom beschadigd raakt. Ook wordt er een faunatoren geplaatst voor kwetsbare vogels, zoogdieren en insecten, en wordt er een kruidenrijk mengsel gezaaid om de biodiversiteit te vergroten. Omdat de otter volop voorkomt in dit gebied wordt er een faunapassage aangelegd.

 

Meer informatie over nieuwbouw en renovatie rioolgemalen

Mous Waterbeheer heeft veel ervaring met de nieuwbouw van poldergemalen, alsook renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen. In opdracht van gemeenten, waterschappen en aannemers werkt Mous Waterbeheer dagelijks aan de nieuwbouw en renovatie van poldergemalen en rioolgemalen. Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn Bedrijfspagina. Op onderstaande foto’s een indruk van de recente werkzaamheden*.

 

Wilt u meer weten over de volledige ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.

 

* Foto's van werk in uitvoering