Niveaumetingen voormalige RWZI West Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum rondde Mous Waterbeheer kortgeleden een bijzonder project af. Voor het voormalige RWZI-West in Hilversum leverde en installeerde Mous Waterbeheer nieuwe niveaumeting inclusief ontsluiting op Mous Aquaweb. 

 

Over het project 

Op het oude RWZI-West terrein zijn twee bergbezinkbassins gesitueerd met in de midden een overstortmuur. Dit voormalige zuiveringsterrein wordt in geval van extreme regenval benut als overstort. Het was de wens van de gemeente Hilversum om de niveaus vóór en achter de overstortmuur te meten, inclusief ontsluiting op de hoofdpost van het Mous Aquaweb telemetriesysteem. Omdat het terrein vrij makkelijk toegankelijk is en regelmatig gereinigd wordt door middel van een veegwagen, was een locatiespecifieke oplossing nodig. 

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer 

Op het terrein stonden nog een metalen huisje en een buitenopstellingkast (Type PSZ). Deze waren niet meer in gebruik en zijn hergebruikt voor de installatie van de niveaumeting. De bestaande voedingskabel is benut voor de voeding van de PSZ en de installatie van een PLC en modem zijn in de PSZ geplaatst. Op deze manier zijn de beschikbare middelen optimaal hergebruikt. Daarnaast is er gedurende het traject gezocht naar de optimale oplossing voor de klantvraag. Dit leidde uiteindelijk tot een zeer uniek ontwerp. 

Vanuit de PSZ is een kabel naar het midden van de overstortmuur tussen bassin 1 en bassin 2 geplaatst. Omdat het terrein vrij toegankelijk is, was een reguliere niveaumeting door middel van drukopnemers niet geschikt. Daarom is gekozen voor een oplossing waarbij twee radarsensoren zijn ingezet in speciale weersbestendige rvs-besturingskasten. De twee radarsensoren meten elk het niveau van één van de overstortbakken. 

 

Foto’s niveaumeting RWZI-West te Hilversum 

Op de foto’s is de gekozen oplossing voor dit project goed te zien. Er is in het midden van de overstortmuur een frame geplaatst met twee rvs-besturingskasten. Daarin zijn aan beide zijden van de overstortmuur speciale radarsensoren geplaatst die het niveau meten in de onderliggende BBB 1 of 2. De locatie is ontsloten op de hoofdpost van het MAW-telemetriesysteem van de gemeente Hilversum.