Oplevering renovatie 2 rioolgemalen Waterschap Zuiderzeeland

In juni 2023 is de renovatie van twee rioolgemalen in Zeewolde in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland opgeleverd. Mous Waterbeheer voerde als hoofdaannemer de mechanische en de elektrotechnische werkzaamheden uit en schakelde de civiele kennis in van onderaannemer Knipscheer Infrastructuur voor de civieltechnische werkzaamheden.

Over het project

Voor de rioolgemalen RG157 en RG185 in Zeewolde was renovatie noodzakelijk. Waterschap Zuiderzeeland schreef daarom een aanbesteding uit op basis van EMVI. Mous Waterbeheer bleek als hoofdaannemer de laagste prijs voor het werk te calculeren en schakelde Knipscheer in voor het civiele deel van het project.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

De mechanische renovatiewerkzaamheden omvatten onder andere het vervangen van de appendages, vernieuwen van het leidingwerk, afsluiters en het plaatsen van nieuwe afdekluiken. Bij de renovatie zijn de bestaande pompen herplaatst. Ook zijn voor beide rioolgemalen nieuwe besturingen inclusief herkenbare buitenkasten geplaatst. Op het moment van schrijven zijn beide rioolgemalen in bedrijf gesteld en worden de laatste civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd voor oplevering.

 

Resultaat

Met de oplevering van het project is de renovatie ruim binnen de geschatte planning opgeleverd. Door slim in te kopen en strak te plannen, zijn beide rioolgemalen voor de zomer al opgeleverd. De goede samenwerking met opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland en onderaannemer Knipscheer Infrastructuur is hierin een belangrijke bijdrage geweest.

 

Foto’s renovatie rioolgemalen Waterschap Zuiderzeeland

Op de foto’s een indruk van de recente werkzaamheden* van de mechanische en eletrotechnische werkzaamheden. Het project kenmerkt zich door professionaliteit, communicatie en flexibiliteit waardoor ere en prachtige prestatie is geleverd. We zijn trots op onze vakmannen en -vrouwen in het veld en op kantoor die hebben meegewerkt aan dit mooie renovatieproject.

 

* Foto van werk in uitvoering

 

 

Meer informatie over renovatie rioolgemalen

Meer informatie over renovatie rioolgemalen

De renovatiewerkzaamheden voor Waterschap Zuiderzeeland kenmerken de expertise van Mous Waterbeheer. In opdracht van gemeenten, waterschappen en aannemers werkt Mous Waterbeheer dagelijks aan de renovatie en nieuwbouw van poldergemalen en rioolgemalen. Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn Bedrijfspagina. Volg ons via onderstaande knop.

 

Wilt u meer weten over de volledige ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.