Project Harculo binnen afgesproken budget en tijd opgeleverd

Eind september is gemaal Harculo opgeleverd binnen de afgesproken tijd en binnen het vastgestelde budget. Het nieuwe gemaal met een capaciteit van 30m3/min is uitgevoerd in beton en via een persing (630 mm hdpe) onder de primaire waterkering aangesloten op een watergang.

 

Werken in bouwteam

 

Voor project Harculo is in bouwteam hard gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van het nieuwe gemaal. Door de sloop van de IJsselcentrale (Zwolle-Zuid) kwam het bestaande gemaal te vervallen. De combinatie Mous-Knol-Roelofs werkte in bouwteam succesvol samen, waarbij de focus lag op het einddoel; het gemaal. Kracht van werken in bouwteam is volgens de partners samen optrekken en doelgericht werken in plaats van contractgericht werken. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget is opgeleverd.

 

 

Geïntegreerd in landelijke omgeving

 

Het nieuwe gemaal is geïntegreerd in de landelijke omgeving aangelegd. Daardoor gaat het gemaal op in het prachtige dijklandschap. De IJsseldijk is na de werkzaamheden aan het nieuwe gemaal volledig hersteld, waardoor de dijk in het voorjaar weer begroeid zal zijn.

 

Met recht een project om trots op te zijn!