Preventief en correctief onderhoud drukriool 2017-2018 gemeente Epe

 

Momenteel werkt Mous aan het preventief en correctief onderhoud aan de drukriolering in de gemeente Epe. Mous verkreeg deze opdracht na een meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding, waarbij het plan van aanpak voor 40% van de totaalscore meetelde.

 

Het werk is aangegaan voor een contractduur van twee jaar met de mogelijkheid tot twee keer één jaar verlenging. In totaal bestaat het rioolstelsel uit 1030 minigemalen, 25 rioolgemalen, 4 BBB’s en 230 km persleiding.

 

Het werk wordt uitgevoerd conform de BRL-K14020. Naast het onderhoud is Mous gedurende de contractduur tevens Installatieverantwoordelijke NEN 3140 voor de gemeente. In het eerste onderhoudsjaar voert Mous bij alle te onderhouden installaties een NEN 3140 inspectie uit. Tot slot levert Mous een bijdrage aan Social Return On Investment (SROI). Dit houdt kort gezegd in dat er een bijdrage wordt geleverd aan  het creëren van werkgelegenheid voor (langdurig) werklozen en/of mensen met een SW indicatie (Sociale werkvoorziening) en inwoners die behoefte hebben aan, en ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een leer en/of werkplek.

 

Met het preventief en correctief onderhoud drukriool 2017-2018 wil de gemeente een bedrijfszeker drukrioleringssysteem in stand houden en de overlast voor gebruikers c.q. bewoners beperken door uitvoering van preventief onderhoud en het adequaat oplossen van storingen. Verder wil de gemeente het aantal storingen reduceren en meedenken om verbeteringen in beheersproces en kosten besparingen te realiseren.