Vervanging E-installatie spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen

Mous Waterbeheer werkt in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de vervanging van de elektrotechnische installatie van spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen. Voor Mous Waterbeheer is het een uniek en toonaangevend project, ook omdat voor de opdracht direct wordt samengewerkt met Wetterskip Fryslân.

 

De drie spuikolken worden hoofdzakelijk gebruikt om te spuien. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de spuisluis ook gebruikt als kering. De drie spuischuiven in de spuisluis worden in de huidige situatie lokaal met de hand bediend; de waterniveaus, het zoutgehalte van het water en de stroomsnelheid in de middelste koker worden op afstand gevisualiseerd.

 

Omvang werkzaamheden

De renovatie van de spuisluis bestaat uit een werktuigbouwkundig deel en een elektrotechnisch deel. De uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden staat gepland in de tweede helft van 2018. De werkzaamheden omvatten de vervanging van nagenoeg de gehele installatie, waarbij de handmatige bediening wordt gewijzigd naar automatische bediening middels PLC. Daarnaast worden de kabelroutes aangepast. Doel hiervan is het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de mantelbuizen en kabels. De werktuigbouwkundige werkzaamheden staan gepland voor begin 2019 en omvatten onder andere het vereffenen van werktuigbouwkundige delen, de vervanging van vier hydraulische units en bijbehorende leidingen en appendages.

 

In onderstaande fotogalerij een indruk van de omvang van het project Dokkumer Nieuwe Zijlen.