Project Zuidlanden

In de “de nieuwe buorren” van Leeuwarden de Zuidlanden bouwt Mous een complete elektro-mechanische installatie.

Het tussengemaal functioneert als gemaal voor het verpompen van een groot gedeelte van het afvalwater ten zuiden en westen van het van Harinxmakanaal.

 

Onder andere al het afvalwater van het Newtonpark zal door dit gemaal worden verpompt naar de RWZI Leeuwarden

De montage is in volle gang en zal over enkele weken zijn afgerond.

Voor de bouwvak zal het gemaal operationeel zijn.