Renovatie en aanpassing rioolgemalen en tunnelgemalen gemeente Ede

In opdracht van gemeente Ede voert Mous Waterbeheer renovatiewerkzaamheden uit aan rioolgemalen en tunnelgemalen in Bennekom, De Klomp, Ede, Ederveen, Harskamp, Lunteren en Wekerom. De opdracht omvat een breed pakket werkzaamheden op bouwkundig gebied, alsmede renovatie aan werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en meet- en regeltechnische werken.

 

Deze opdracht is een vervolg op een eerder project dat begin 2018 werd opgeleverd. Toen leverde bouwteam Mous-Roelofs een project op waarbij ruim 40 gemalen volledig werden gerenoveerd. Roelofs nam voor die opdracht alle civiele werkzaamheden voor zijn rekening. Mous Waterbeheer verzorgde de renovatie aan de gemalen, inclusief coating, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie.

 

De positieve ervaringen van alle partijen leidde tot een vervolgopdracht voor nog eens vier gemalen. Daarvoor worden onder andere de bouwwerken grondig gerenoveerd, worden rioolwaterpompen, persleidingen en appendages vervangen en renovaties en aanpassingen gedaan aan de elektrotechnische installaties, zoals het vervangen van niveauapparatuur, het plaatsen van een nieuwe buitenkast en aanbrengen van een nieuwe binnenkast.

 

Succesvol bouwteam

Het succesvolle bouwteam Mous Waterbeheer-Roelofs werkte voor gemeente Ede nauw samen. Kracht van deze nauwe samenwerking is volgens de partners het samen optrekken en doelgericht werken. Dit heeft voor diverse projecten geresulteerd in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget werd opgeleverd. Het project in Ede toont aan dat deze vorm van samenwerken constructief is en keer op keer tot een succesvolle samenwerking leidt.

 

Over de fotogalerij

Mous Waterbeheer werkt momenteel aan de laatste 3 van 44 hoofdgemalen voor de gemeente Ede. Bij het eerste gemaal RG Langeweideweg werd een duiker in een werkkooi naar beneden gelaten om de aanvoer af te stoppen, zodat de werkzaamheden in de pompput veilig konden worden uitgevoerd. In de fotogalerij een indruk van de werkzaamheden.